INCLUD-ED PEREÕPE

Pereõpe kuulub uurimisprojekti INCLUD-ED raames tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. Strateegiad kaasamiseks ja sotsiaalseks sidususeks hariduse abil (Euroopa Komisjon, 6. raamprogramm, 2006–2011).

Pereõpe tähendab, et pere ja teised kogukonna liikmed osalevad koolis mitmesugustes õpitegevustes. Õpitegevused võivad olla väga erinevad, kuid tegevuse (sisu, ülesehituse ja ajakava) määravad kindlaks osalejad ise nii et programm vastaks nende vahetutele vajadustele ja huvidele ning et järgitakse dialoogilist suunda. Pereõpe tugineb varasematele teooriatele ja teadustööle, mis on näidanud, et kultuuri- ja haridusalased ühistegevused õpilaste ja sotsiaalsete partnerite ning eeskätt pereliikmete vahel aitavad õpitulemusi parandada. Mõne haridus- ja kultuurialast lävimist edendava pereõppe ja kogukonna kaasamise programmi tulemusel on suurepäraseid õpitulemusi saavutanud õpilased, kelle kodus on väga vähe raamatuid või pereliikmetel madal haridustase. 

Vastavalt õppimisteaduse väljapaistvatele teaduslikele käsitlustele põhineb pereõpe interaktiivsusel ja edendab seda tänu dialoogilisele lähenemisele, st õpiprotsessi toimub dialoogide abil, mis on võrdsust soodustavad ja tunnustavad ning tugevdavad osalejate kultuurilist intelligentsust. Soov saavutada transformatsiooni toob kaasa dialoogi instrumentaalse mõõtme; need tuginevad solidaarsuse väärtustamisel, toimivad tähenduse loomise allikana ning toetuvad erinevate päritolude võrdsele väärtusele ja soosivad seda.

Tüüp
Praktika
Riik
Albaania; Austria; Belgia; Bulgaaria; Eesti; Hispaania; Holland; Horvaatia; Iirimaa; Island; Itaalia; Kreeka; Küpros; Leedu; Luksemburg; Läti; Malta; Norra; Poola; Portugal; Prantsusmaa; Põhja-Makedoonia; Rootsi; Rumeenia; Saksamaa; Serbia; Slovakkia; Sloveenia; Soome; Suurbritannia; Taani; Türgi; Tšehhi; Ungari
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Erarahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar