Üleminekuaasta – laialdasem hariduskogemus

Paljudes Iiri koolides saavad õpilased (umbes 15aastased) kasutada üleminekuaastat, et saada rohkem kogemusi ja vaadata asju küpsema pilguga. Üleminekuaastat saab kasutada pärast põhikooli lõpetamist ja enne gümnaasiumisse või kutsekooli minemist. See aitab õpilasel minna rangelt struktureeritud põhikooli keskkonnast üle vabamasse keskkonda, kus tal on oma õppimise ja otsuste eest suurem vastutus.

Üleminekuaastal saab õpilane osaleda aktiivsetes ja katselistes õppevormides, mis aitavad arendada kriitilist mõtlemist ning probleemide loomingulisema lahendamise oskust.

Üleminekuaasta on mõeldud ka selleks, et õpilane saaks hariduse ja väljaõppe väärtuse üle järele mõelda ja nendes selgusele jõuda ning valmistuda täiskasvanuea pidevalt muutuvateks töö- ja suhteküsimusteks. Eesmärk on soodustada isiklikku, sotsiaalset, hariduslikku ja kutsealast arengut ning koolitada noort, et temast saaks iseseisev, aktiivne ja vastutustundlik ühiskonna liige.

Üleminekuaasta eesmärgid ja meelsus peaksid kajastuma kogu koolis. Koolid, kes üleminekuaastat pakuvad, vastutavad eesmärgipäraste sihtide püstitamise ja määratlemise eest.

Koolid peaksid kogu programmi lõikes kaasama vanemaid, tööandjaid ja kogukonda tervikuna ning tagama programmi tõhusa ja tulemusliku elluviimise.

Tüüp
Praktika
Riik
Iirimaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Kohalik rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar