VANEMATE TÖÖVAHEND – TUGI VANEMATELE HARIDUSTEE OLULISTEL HETKEDEL

Vanemate töövahendi eesmärk on soodustada dialoogi vanematega, et nad suudaksid ületada laste haridusteega kaasnevad katsumused. Miks vanemad? Töövahendis on abivahendid, mis aitavad edendada kooli ja kodu suhteid. Töövahend tugineb jagatud vastutuse põhimõttel: vanemad vastutavad oma laste hariduse eest, kool vastutab laste hariduse eest ning mõlemad pooled peavad koostööd tegema, et lapsed saavutaksid häid tulemusi.

Vanemate töövahendil on kaks peamist eesmärki: suurendada vanemate osalemist laste hariduses ja parandada nende võimet toetada last haridusvalikute tegemisel. See soodustab dialoogi vanematega ja aitab neil mõista lapse haridust puudutavaid küsimusi. Hariduspersonalile annab see vahendid, et korraldada ja soodustada suhtlust vanematega.

Vanemate töövahendit kasutatakse kolmel olulisel ajahetkel lapse koolielus:

  1. esimesel kooli aastal, kui lapsed õpivad lugema (esmane töövahend);
  2. järgmise kooliastme esimesel aastal, et toetada õpilase üleminekut teise kooliastmesse (ülemineku töövahend);
  3. põhikooli viimasel aastal, et arutleda järgmiste haridusvalikute üle (koolilõpetaja töövahend).

Esmase töövahendi eesmärk on soodustada dialoogi vanematega, aidata neil haridusküsimusi paremini mõista, vastata küsimustele, mis vanematel lapse kooliminekuga seoses tekivad, ja senisest rohkem kaasata neid oma lapse haridusse. Rõhuasetus on lugema õppimisel: õpetaja kutsub vanemad emakeeletundi, kus ühiselt loetakse ja seejärel arutletakse, kuidas last lugemisega kodus aidata.

Vanematega peetakse aru kolme küsimuse üle.

  • Kuidas inimene lugema õpib ja kuidas saab vanem aidata lapsel lugema õppida?
  • Kuidas saab vanem last õppimisel aidata?
  • Mida saab vanem teha, et laps tunneks end koolis mõnusalt ja käituks hästi?

Ülemineku töövahend aitab vanematel kooliküsimustes kaasa rääkida. Eesmärk on arendada kooli ja vanemate dialoogi. Töövahend aitab vanematel mõista koolisüsteemi ja -struktuure. Vanemad õpivad tundma kooli ülesehitust, et kooli paremini mõista, samuti tutvustatakse neile meetodeid ja tugisüsteeme, et nad saaksid mõelda ja arutleda selle üle, kuidas oma laste õpiedule kaasa aidata. Töövahendi hariduslikud osad õpetavad hariduspersonali arutelusid ette valmistama ja korraldama.

Arutelude keskmes on kolm peamist teemat.

  • Kuidas saan last aidata?
  • Kuidas aru saada, mis olukorras on minu laps?
  • Lõpphindamine.

Põhikoolilõpetajate töövahend täidab kahte eesmärki: vanemate osaluse suurendamine laste aitamisel ja oskuste andmine hariduses orienteerumiseks. Tavaliselt kasutame töövahendit selleks, et haridustöötajad oskaksid vanematele laste valikuvõimaluste kohta paremini nõu anda. Töövahend täidab kahte eesmärki: vanemate osaluse suurendamine laste aitamisel ja oskuste andmine hariduses orienteerumiseks.

Programmi hindamise tulemustest nähtub, et tänu vanemate töövahendile saavad vanemad aktiivsemalt lapse kooliskäimises osaleda. Selle tulemusena kahanes märkimisväärselt koolist puudumine, oli vähem distsipliiniprobleeme ja paranesid õpitulemused, nt prantsuse keeles. Lisaks peredele, kes tunnevad ka muidu huvi lapse käekäigu vastu koolis, oli positiivset mõju märgata nende perede puhul, kes on koolieluga vähem kursis ning kes tavalistele kooli suhtlusviisidele ega tegevuskorrale ei reageeri.

Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Erarahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar