Beda keskkool

Siinses näites on kirjeldatud uuenduslikke lähenemisviise, mida kasutatakse Rootsis Beda Hallbergi keskkoolis. Koolis pakutakse mitmeid programme, mis loovad aluse isiklikuks arenguks ja aktiivseks osalemiseks ühiskonnas. Lisaks on kooli eesmärk pakkuda õpilastele pidevat tuge ja vähendada koolist väljalangemise riski. Tehakse pingutusi selleks, et vähendada kooli kinniolekuaega, nii et õpilased saaksid kooli tulla ka pikemate vaheaegade jooksul. Koolis on esindatud ka tervishoiutöötajad, sealhulgas sotsiaaltöötajad ja psühholoogid, kes on valmis noorte vajadusi toetama.
Beda Hallbergi Gümnaasium on Rootsis Kungsbackas asuv keskkool. Kool avati 2013. aastal väikese koolina, kus püütakse keskenduda igale õpilasele eraldi. Osa noorte jaoks vanuses 16–20 võib paljude koolide füüsiline ja sotsiaalne keskkond olla liiga nõudlik ja see võib saada takistuseks kestvale õppimisele. Beda kool on avatud nendele, kes soovivad õppida väikeses koolis, kus nad saavad end tunda turvaliselt ja mugavalt.

Lisaks õpilaste ettevalmistamisele tööeluks pärast õpinguid või edasiõppimiseks kõrgkoolis on koolil laiem eesmärk – luua õpilasele kindel põhi isiklikuks arenguks ja aktiivseks osalemiseks ühiskonnas.
Beda Hallberg pakub kõrghariduse ettevalmistusprogrammi Social Science Programme (SA). Programmi eesmärk on suurendada õpilaste teadmisi Rootsi ja muu maailma ühiskondliku elu tingimustest, üksikisiku ja ühiskonna vahelisest suhtlemisest ning ajas ja ruumis muutuvatest elutingimustest.
Kooli peamine idee seisneb selles, et edu saavutamise aluseks on õpilase heaolu. Õpilased peavad suhtuma oma õpingutesse aktiivselt ja positiivselt. Õpetamine toimub individuaalselt vastavalt õpilase vajadustele. Oluline on paindlikkus ja isiklikud suhted, samuti õpetajate ja teiste koolitöötajate panus ning nende pidev erialane areng.
Stressi vähendamiseks tehakse selget vahet koolitööl ja vabal ajal. Kodutöid ei anta osaliselt seetõttu, et paljudel õpilastel ei ole toetavat kodukeskkonda nende tegemiseks. Osal õpilastel on vaja järjepidevust ja pidevat juurdepääsu koolile ning nende arvates ei aita pikad vaheajad nendele eesmärkidele kaasa. Selliste vajaduste rahuldamiseks on Beda Hallbergi kool vähendanud kinniolekuaega ja võimaldab õpilastel kooli tulla ka osade pikemate vaheaegade jooksul. Koolis on esindatud ka tervishoiutöötajad, sealhulgas sotsiaaltöötajad ja psühholoogid, kes on valmis noorte vajadusi toetama.
Rootsis on süstemaatiline kvaliteedihindamine kohustuslik. Iga kool peab hariduslikku tööd kavandama, hindama ja arendama. Õpetajad ja õpilased peavad olema kaasatud ning koolil tuleb kogu protsess dokumenteerida. Kooli haldaja Kungsbacka omavalitsus peab tagama, et kool järgiks õigusakte ja teeks süstemaatiliselt kvaliteedihindamist.

 

Tüüp
Praktika
Riik
Rootsi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Kohalik rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Tõlgi (Ainult registreeritud kasutajatele)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Tõlgi (Ainult registreeritud kasutajatele)