„Koos kooli lõpuni“

Kõigi laste haridustee eduka lõpetamise tagamiseks mõeldud projekt Belgias Flandrias keskendub konkreetselt koolikultuuri loomisele ja eri võtetele, millega ennetada klassikordamist.

„Koos kooli lõpuni“ („Samen tot aan de meet“) sai alguse teadusprojektist „Et klassi ei peaks kordama“, mida rahastas Antwerpeni linn. Algul avaldati see raamatuna klassikordamise võimalike alternatiivide kohta. „Koos kooli lõpuni“ sündis, kui avaldati veel kaks heade tavade raamatut, mis olid mõeldud inspiratsiooniks koolijuhtidele, koolidele, õpetajatele ja teistele, kes otsivad alternatiive klassi kordama jätmisele. Need raamatud sisaldavad ülevaadet rahvusvahelisest teadustööst, mis on klassi kordama jätmise alal tehtud, uusi didaktilisi lähenemisi ja koolijuhtimise tavasid. Samuti käsitletakse raamatutes seda, milliseid valikuvõimalusi saavad koolid kasutada klassi kordama jätmise asemel, ja tutvustatakse häid lahendusi.

Projekti eesmärk oli koondada Antwerpeni haridusvaldkonna partnereid katseks, mille käigus püütakse vähendada klassi kordama jätmist, asendades aastapõhise süsteemi ja homogeensed rühmad süsteemiga, milles 2,5– 14aastased lapsed käivad kooliteed ilma klassi kordamata.

Koolid saavad Antwerpeni linnalt raamatud ning neid julgustatakse muutusi (pakutud meetodeid ja võtteid) oma koolis ellu viima. Huvitatud koolid saavad tasuta nõuandeid koolile uutmoodi lähenemise väljatöötamise ja meetodite kohta, mille keskmes on kogu koolikollektiivi kaasamine (jagatud juhtimine ja ühised eesmärgid). Lisaks saab kooli juhtkond kootsingualase (coaching) koolituse ja oskused, et kogu protsessis takistustega toime tulla ning tagada visiooni ja meetodi edasiandmine õpetajatele ja õpilastele.

Tüüp
Praktika
Riik
Belgia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar