JOPO – PAINDLIK PÕHIHARIDUS

Soomes on koolist väljalangemise ennetamiseks välja töötatud uuenduslikud õpetamismeetodid ja tegevused, mis vastavad individuaalsetele vajadustele tänu tegevus- ja rühmaõppele, töölõppimisele ning erinevate õpikeskkondade kasutamisele.

„Paindlik põhiharidus“ (JOPO®) on projekt, mille on 2006. aastal algatanud Soome haridusministeerium. Eesmärk on luua uued õpetamismeetodid ja tegevused, mis aitavad vähendada koolist väljalangemist. Need uued meetodid vastavad individuaalsetele vajadustele tänu tegevus- ja rühmaõppele, töölõppimisele ning erinevate õpikeskkondade kasutamisele, et vähendada koolist väljalangemist. JOPO tegevused toetavad eri spetsialistide koostöö kaudu koolitee lõpuni käimist ja edasist väljaõpet, varajast sekkumist ning tõhusamat kooli-kodu koostööd. JOPO on mõeldud 7.–9. klassi õpilastele vanuses 13–15. 2013. aastal osales JOPO projektis u 1 800 õpilast.

JOPO tegevused toimuvad väikestes rühmades õpetaja ja muu spetsialisti juhendamisel. Õpetajatel on tavaliselt eripedagoogi haridus ning nende partner on kas noorsootöötaja, nõustaja, pedagoog või eripedagoogist abiõpetaja. Kõige rohkem kasutatakse tööd väikestes rühmades ja individuaalõpet ning töölõppimist; võimaluse korral saab teisi õppeaineid omandada tavaklassis. Rühmavaimu ja ühtekuuluvuse suurendamiseks korraldatakse koolilaagreid ning mitmesuguseid ekskursioone. Õpilased osalevad konkreetselt neile kohandatud õppevormides ja kursustel.

JOPO rühmad kasutavad õpetaja juhitud õppe asemel pigem tegevuspõhiseid õpimeetodeid, milles rõhutatakse uurimis- ja ühisõpet ning projektiõpet. Õppeainekeskse lähenemise asemel on JOPO jaoks välja töötatud teemaõpe ning ajakasutus lähtub rohkem vajadustest ja olukorrast. Eri rühmades keskendutakse mõnevõrra erinevatele asjadele. Mõnes rühmas on fookus suunatud rohkem erivajadustele ja pakutakse individuaalõpet, teistes aga keskendutakse töölõppimisele. On rühmi, milles õppimine tugineb õpilaste tugevatele külgedele ja huvidele, mis suurendavad nende iseteadlikkust ja enesekindlust ning aitavad tulevikuplaane teha. Paljudes rühmades võtavad põhiülesanded, st elulised oskused (ajajuhtimine, rühmatöö) ja sotsiaalne käitumine, suurema osa ajast, mille arvelt kannatab sisuline õppetegevus.

Sagedasemad põhjused JOPO rühmaga liitumiseks on motivatsiooniprobleemid, vajadus õppida väikses rühmas ja halb õppeedukus. JOPO õpilaste perekondlik ja eluolukord on keskmisest keerulisem. See väljendub psühhosotsiaalsetes probleemides ja ebakindluses, samuti on keskmisest rohkem lapsi ühe vanemaga perest.

JOPO tegevused on väga tõhusad. Ligi 90 % õpilaste olukord oli algsega võrreldes paranenud. Õpilaste puhul, kes vaatamata JOPOs osalemisele ei saanud õpingutega järje peale, oli määravaks nende äärmiselt raske perekondlik ja eluolukord. JOPO kõige suurem mõju väljendus selles, et õpilased said kooli lõputunnistuse, puudusid vähem ja nende õpimotivatsioon paranes.

Õpilaste olukorda mõjutas kõige enam väikeses rühmas töötamine ning personaalne tugi ja suunamine. Teised tulemuslikud tegevused olid töölõppimine, vahetu sekkumine koolist puudumisse ning aktiivsem koostöö kooli ja kodu vahel. Praktikas oli JOPO rühmade tegevuse vahel vähe erinevusi ja tulemustest nähtub, et mõju on individuaalne. Teisisõnu võib tulemuslikkust selgitada pigem õpilase tausta ja eluolukorra kui konkreetsete JOPO tegevusmudelitega. Konkreetne meetod, mis annab tulemusi ühel õpilasel, ei pruugi toimida teise õpilase puhul. Eristav tegur oli see, mil määral osales õpilane ebatraditsioonilistes tegevustes, eeskätt töölõppimises ja koolilaagrites. JOPOs pikemalt osalenud õpilased said sellest märksa suuremat kasu kui need, kes osalesid vähem päevi.

JOPO tegevused on püsivalt koolisüsteemi lõimitud Soome põhihariduse seaduse ja Soome valitsuse määrusega.

Tüüp
Praktika
Riik
Soome
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar