Pluss-edu õpetamismetoodika

Portugalis kasutatav Plussklass pakub lisatuge õpilastele, kes on rühmitatud sarnaste oskuste alusel. See meede on suunatud konkreetses eas põhi- ja keskkooli 1., 2. ja 3. kooliastme õpilastele nende vajaduste järgi. See koosneb Plussklassi ja Fööniksi projektist, mis on klassitöö ülesehituse mudelid ning mille eesmärk on kõiki õpilasi õppimisel aidata.

Plussklass on paralleelklass, kus kõik õpilased osalevad väikeste rühmadena. Kooliaasta algul ei ole klassis kedagi. Kooliaasta vältel osalevad ühesuguse oskuste taseme või õpistiiliga õpilased kuue nädala jooksul Plussklassis. Kooliaasta lõpuks on kõik õpilased selles eriklassis osalenud. Projekti Fööniks raames koondatakse õpilased ajutiselt eriklassi, nn pessa, mis võib olla suunatud õpilastele, kelle teadmised on õppekava mõistes lünklikud, või neile, kelle õppeedukus on heal tasemel ja kellele antakse lisaülesandeid.

Mõlema mudeli ülesehitus tagab selle, et õpilased, kes koolis ühel ajal alustavad ja koos lõpetavad, saavad ühepalju tööaega nende algses klassis.

Mõlema mudeli korral vähendatakse eriklassi õpilaste arvu, kusjuures õpetajad (võimaluse korral Plussklassi mudelis), õppeained ja õppematerjali sisu on samad mis tavaklassis. Meedet saab kasutada ühe või mitme õppeaine jaoks (tavaliselt portugali keel ja matemaatika, aga ka teised raskemini omandatavad ained). Mõlemas klassis pööratakse rohkem tähelepanu õpilaste vajadustele olenevalt nende õpistiilist ja vilumusest. Lisaks saavad õpetajad arendada spetsiifilisi õpetamisstrateegiaid, pidades silmas individuaalset tähelepanu ja õppimise kiirust.

Nii õpilased kui ka vanemad saavad edusammude kohta tagasisidet klassiõpetajalt ja interneti teel.

Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar