Sala Farol – „Majakas“ – tugi õpiraskuste korral

Programmis „Majakas“ keskendutakse õppija individuaalsetele õpiraskustele. Õppijale pakutakse individuaalset tuge tsükliõppe kaudu väikestes rühmades koos (täiendavate) abiõpetajatega. Konkreetsetele õppijatele koostatakse individuaalne õppekava, mis aitab neil õpieesmärke saavutada.

Programmi keskmes on konkreetse õppija õpiraskused. Õpiraskustega tegelevad abiõpetajad. Klassijuhataja leiab teenust vajavad õpilased hindamise käigus, mis toimub iga semestri jooksul ja lõpus. Klassijuhataja ja abiõpetaja koos koosseisuvälise spetsialisti, nt psühholoogi või sotsiaaltöötajaga, otsustavad, millist tuge on vaja, ning koostavad individuaalse õppekava.

Sisuliselt toetatakse sekkumismeetmega õppijat, kellel on õpiraskused. Toetatud õppe tundide ajal ja lisatoe pakkumisega (mis on osa tavapärasest algharidusest) jagatakse õpilased 2–4-liikmelistesse rühmadesse ning eraldatakse ülejäänud klassist, et teha spetsiifilist tööd. Sekkumise suunamiseks kasutatakse isiklikku töökava ning iga õpilase arengut jälgitakse ja hinnatakse. Sekkumise viivad läbi klassiõpetaja, abiõpetaja ja õpetamisega mitteseotud töötaja ning see on võimalikult individuaalne.

Õpitulemused on liigendatud pakettidena ja kirjeldatud selliselt, et õpilane saaks end ise hinnata (enesehindamine ja -regulatsioon). Kui õppija saavutab ühe taseme, siis saab ta liikuda edasi järgmisele.

Koolisisesel tasandil jälgitakse iga õpilase arengut, kes on sekkumise konkreetse pädevusega seotud. Samuti jälgitakse, mitut niisugust tundi õpilane vajab.

Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar