UK_YOUTH CONTRACT

UK Youth Contract on mõeldud 16–17aastastele noortele, kes on mittetöötavad ja -õppivad noored või võivad suure tõenäosusega selleks saada. Kolm põhieesmärki: Eesmärk 1: programmi peamine eesmärk on toetada 16–17aastaseid noori, kes ei tööta ega õpi ja kelle puhul on risk, et nad pikemaski perspektiivis ei saa haridust, koolitust ega väljaõpet töökohal; samuti on eesmärk saavutatud tulemusi hoida. Eesmärk 2: suurendada nende noorte inimeste kogemusi ja kvalifikatsiooni, nii et neil avaneks võimalus jätkata haridusteed ja leida edukalt töökoht, vähendades seeläbi nende osakaalu, kes on täiskasvanuna töötud. Eesmärk 3: katsetada kohapeal toe pakkumise ja tulemustasu meetodeid, et suurendada selle mudeli tulemuslikkust, ning töötada välja hea tava.

Programmi elluviivatel organisatsioonidel on vabad käed toetusprogrammi abikõlblikele noortele sobivaks kujundada ja seda kohandada, nii et nad saaksid asuda täisajaga õppima ning leiaksid praktika- või töökoha. Tasu makstakse tulemuste järgi.

Organisatsioonid võivad saada maksimaalselt kuni 2 200 naela iga noore kohta. Summa oleneb sellest, kui edukalt nad aitavad noortel oma elu jätkusuutlikult muuta, et saavutada positiivne tulemus. Tulemused on järgmised: täiskohaga hariduses või koolituses osalemine; praktikal või tööl käimine koos vähemalt 280 tunni akrediteeritud õppega aastas; osalemine osaajaga hariduses ja koolituses, sh haridustee jätkamine kestusega vähemalt seitse tundi nädalas.

Programmi elluviivatele organisatsioonidele makstakse lisatasu, kui noor püsib programmi raames ettenähtud kuuest kuust täisajaga hariduses või koolituses vähemalt viis kuud ja saab akrediteeritud kvalifikatsiooni; kui noor püsib praktikakohal vähemalt viis kuud kuuest või kui noor on vähemalt viis kuud kuuest täiskohaga tööl, kus pakutakse osaajaga koolitust, mis on võrdne vähemalt 280 juhendatud tunniga aastas (u üks päev nädalas). 

Tüüp
Praktika
Riik
Suurbritannia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar