KAHE ÕPETAJA SÜSTEEM TAANIS

Taani Århusi ülikooli teadlased koos konsultatsioonifirmaga Ramboll Management Consulting tegid Taani haridusministeeriumi jaoks laiaulatusliku randomeeritud uuringu, mis oli Taanis esimene omataoline. Uuriti kolme süsteemi, kus kaks õpetajat töötavad klassis koos, ning seda, millist mõju need avaldavad õpilaste õppeedukusele, heaolule ja koolielus osalemisele. Tulemused näitavad, et kõik kolm kahe õpetajaga süsteemi avaldavad head mõju, kuid igaüks omamoodi.

Århusi ülikooli uuringus vaadeldi, millist mõju avaldavad õpilastele kolm süsteemi, kus klassis töötab korraga kaks õpetajat.  Need kolm lähenemist olid järgmised:

  1. Klassikaline kahe õpetajaga süsteem, kus väljaõppinud õpetaja osaleb tunni ettevalmistamises ja läbiviimises koos klassiõpetajaga.
    2. Teise inimese kasutamine, kellel ei ole õpetajakraadi ja kes osaleb lühemat aega, kuid kes on klassis kohal rohkem kui tavapärase kahe õpetajaga süsteemi korral.
    3. Professionaalne erioskustega tuutor osaleb õpetamises aeg-ajalt ja kootsib klassi põhiõpetajat.

Õpilaste taani keele ja matemaatika pädevusi mõõdeti riikliku tasemetööga enne ja pärast prooviprojekti. Lisaks mõõdeti küsimustikuga õpilaste heaolu nii enne kui ka pärast prooviprojekti.

Teine, koolidirektoritele mõeldud küsimustik puudutab kaasamist koolis ning sellega uuriti, kas kahe õpetajaga süsteem mõjutab eripedagoogika sisu ja ulatust ning kas see toetab õpilasi. Kolme teise küsimustiku puhul keskenduti koolidirektorite, õpetajate ja lisapersonali rakendamisele ning jälgimisele kahe õpetajaga süsteemis. Uuringute eesmärk oli anda sisendteadmisi selle kohta, kuidas kool kahe õpetajaga süsteemi rakendas, ja näidata, mil määral suutsid projektis osalenud koolid eeldatud miinimumnõuetele vastata. Küsimustikepõhiseid tulemusi võrreldi samuti enne ja pärast prooviprojekti.

Üldiselt näitavad tulemused, et erinevad kahe õpetajaga süsteemid on mitmes plaanis abiks, olenevalt sellest, mille jaoks konkreetses klassis, koolis või omavalitsuses abi vajatakse.  

Tüüp
Praktika
Riik
Taani
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :