VANEMATE RUUM KOOLIS

Sarnaselt mõnegi teise riigiga on ka Prantsusmaa koolides tavaliselt eraldi ruum vanematele. Nii saavad vanemad omavahel kohtuda, õpitegevustes kaasa lüüa, koolieluga tutvuda ja kooli personaliga tihedamaid suhteid luua.

 1. juulil 2013 vastu võetud seadus (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) andis õigusliku aluse vanematele mõeldud ruumi loomiseks igas koolis (Espace parents).

Järgmised kaks näidet on koolide kohta, kus sellist ruumi kasutatakse. Esimene näide on algkool Les Géraniums Lyonis, kus eraldi vanemate ruum on kasutusel olnud 15 aastat. See on üks koolituba, mida vanemad saavad koolipäevadel kasutada. Selle peamised eesmärgid on:

 • tugevdada sidemeid vanemate ja õpetajate vahel;
 • muuta vastastikust negatiivset kuvandit;
 • soodustada vanemate koostööd ja kaasata neid kooliellu.

Selles ruumis on kaheksa tundi nädalas kohal ka sotsiaaltöötaja, kes korraldab regulaarseid üritusi, näiteks temaatilisi koosolekuid, kus tutvustatakse Prantsuse koolisüsteemi, ja kohtumisi õpetajatega, ning annab nõu sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kohta seoses laste kooliskäimisega. Vanemad saavad tuge ka kooli personalilt (koolijuhilt, õpetajatelt).

Vanem võib seda ruumi igal ajal külastada ning kasutada seda kohtumispaigana, kus arutleda ja vahetada kogemusi koolilapse vanema rolli üle ja üksteist toetada. Olemas on ka mängunurk kaasa võetud koolieelikutele. Samuti on saadaval raamatud ja info nii kooli kodukorra ja tegevuste kui ka kohalike kultuuri-, spordi- ja vabaajaürituste ning sotsiaalsete teemade kohta. Sotsiaaltöötaja abiga korraldatakse vanemate ruumis loenguid kooliga seotud teemadel (nt kooli tegutsemise kohta üldiselt) või kohtumisi mujalt tulnud spetsialistidega (nt õpiraskustega õpilaste abiõpetaja, sotsiaal- või meditsiinitöötaja). Lisaks on välja töötatud hulk tegevusi, milles vanemad saavad aktiivselt kaasa lüüa, nt küpsetamine kooli tegevuste rahastamiseks mõeldud heategevuslaada tarbeks; kottide valmistamine, millega on hea raamatukogust raamatuid kaasa võtta (selle kaudu rõhutatakse ka lugemise tähtsust); vanemate ettevalmistatud nukunäidend, millega laste ees esinetakse.

Teine näide on Collège Schoelcher, mis asub samuti Lyonis ja kus on vanematele oma ruum. Seda saavad kasutada nii põhikooli kui ka lähedal asuva viie algkooli laste vanemad ning sotsiaaltöötaja on sama, kes algkoolis Les Géraniums. Tänu harjumusele käia algkooli vanematele mõeldud ruumis, on vanematel mugav jätkata põhikooli vanemate ruumis käimist.
Vanemate ruumide eesmärk on toetada perekondade lõimumist, pakkuda tegevusi, mis aitavad kooli ja selle toimimist tundma õppida, nõustada õpilasi, tutvustada riiklikke väärtushinnanguid ning pakkuda kodakondsuskoolitust. Vanemate ruumis saab teha palju tegevusi. Muu hulgas:

 1. Keelekursused täiskasvanutele (prantsuse keel võõrkeelena) alates algtasemest kuni ülikooli ettevalmistuskursusteni. Tänu kursusele saavad vanemad:
 • õppida prantsuse keelt (parandada arusaamist, kõnelemis- ja kirjaoskust), et nad mõistaksid paremini kirjalikke materjale, mis on seotud laste kooliskäimisega, ning saaksid õpetajatega vestelda;
 • õppida, kuidas kool toimib ja millised on kooli ootused, ning parandada perekonna koostööd õpetajatega;
 • mõista koolisüsteemi tervikuna, et nad saaksid lapse haridusteed jälgida;
 • mõista Prantsusmaa väärtushinnanguid ja nende väljendumist Prantsuse ühiskonnas.

Tegevused võivad muu hulgas olla:

 • viiele 12–15-liikmelisele rühmale, mida juhendab kooliväline prantsuse keele õpetaja või keskkooliõpetaja;
 • kursuse kestus 120 tundi õppeaastas (minimaalselt 60 tundi) ja võimalus õpinguid jätkata kuni 3 aastat;
 • võimalus valmistuda prantsuse keele algtaseme (DILF) ja prantsuse keele A1-taseme (DELF A1) eksamiks, v.a eksamil osalemise rahastamine;
 • kursus on osalejatele tasuta.
 1. Tervisealased tegevused:
 • toitumisnõustaja loeng ja söögitegemise õpituba;
 • emade võimlemine;
 • esmaabi õpituba.
 1. Kodakondsuskoolitus: õpituba, kus vanemad saavad koostada kodakondsusteemalist ajalehte – nt mobiiltelefoni kasutamine koolis, kohaliku piirkonna areng, õpetamise tase ning õpilase edukus ja käekäik pärast kooli lõpetamist.
 2. Tuutorlus (seda korraldavad sageli õpetajad vabatahtlikkuse alusel), nt inglise, hispaania, saksa keele ja IT algõpe.
Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :