MOBIILÜKSUSED

Mobiilüksused loodi selleks, et aidata koolidel tegeleda hulga teguritega, mis võivad mõjutada koolist väljalangemist. Mobiilüksuste teenuse tellib kooli juhtkond ja käsitletavaks teemaks võib olla koolist puudumine või väljalangemine, käitumisprobleemid, täiskasvanute vahelised probleemid, haridustöötajate koolitamine, õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide toetamine. Keerukamate juhtumite korral võib mobiilüksus suunata asja lahendamiseks teistele asutustele.

Mobiilüksus on kooliväline tellitav teenus. Mobiilüksus saab sekkuda Valloonia-Brüsseli Föderatsioonis vaid kohustuslikus kooliosas ja kooli kirjalikul taotlusel. Vastavalt sellele, mis küsimust tuleb lahendada, rakendab mobiilüksus erinevaid tegevusi: puudumise korral kohtutakse perega, et teadvustada kooliskäimise vajalikkust, ning kui on tegemist konfliktide ja pingetega koolis, siis kasutatakse vahendamis- ja lepitusmeetodeid.

Mobiilüksus saab kaasata palju eri spetsialiste ning sinna kuuluvad tavaliselt endised õpetajad, psühholoogid, kuritegevuse ennetajad jt. Vajaduse järgi otsustatakse, kas mobiilüksus töötab individuaalselt või rühmaga (nii täiskasvanute kui ka lastega).

Tüüp
Praktika
Riik
Belgia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Erarahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar