INCLUDE-ED dialoogis lugemine

Dialoogis lugemine (Dialogic Literary Gatherings ehk DLG) kuulub uurimisprojekti INCLUD-ED raames tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. Selle abil tõhustatakse laste ja noorte haridust eri kontekstis üle maailma. Tegemist on dialoogis lugemisega, mis põhineb kahel põhimõttel: kõigepealt loetakse mõnd klassikateost (nt „Romeo ja Julia“, „Odüsseia“, „Don Quijote“) ning seejärel vahetatakse mõtteid teose tähenduse ja tõlgenduste üle, kasutades õppemeetodina dialoogi. Osaleda võivad nii lapsed kui ka nende pereliikmed. See näide illustreerib DLG ideed ja tulemusi.

Dialoogis lugemine kuulub edukate haridustegevuste hulka, mis tuvastati uurimisprojekti INCLUD-ED – Euroopa haridusvaldkonna kaasatuse ja sotsiaalse sidususe strateegiad (Euroopa Komisjon, 6. raamprogramm, 2006–2011) raames. Projekti INCLUD-ED käigus analüüsiti, millised haridusstrateegiad aitavad ületada ebavõrdsust ja toetavad sotsiaalset sidusust ning millised põhjustavad sotsiaalset tõrjutust, keskendudes eelkõige haavatavatele ja tõrjutud rühmadele. Riskirühma õpilaste haridust toetavatel edukatel haridustegevustel on universaalsed komponendid, mida saab tõestuspõhiselt rakendada väga erinevas kontekstis ning mis aitavad parandada hariduslikku edu. DLGd kasutatakse laste ja noorte hariduse toetamiseks eri elukeskkonnas üle kogu maailma.

Lugemise tähtsus ühiskonnas on ilmselge. Kuna lugemine on edasiseks õppimiseks vajalik alusoskus, tekib sellega hädas olevatel õpilastel paratamatult suuri probleeme ka teistes õppeainetes. Hea lugemisoskus seevastu lihtsustab teiste õppeprogrammi osade omandamist ning laiemas plaanis vähendab klassikordamise ja keskkoolist väljalangemise riski. Teisisõnu, lugemisraskused on korrelatsioonis kehvade õpitulemuste, eraldatuse, kooli poolelijätmise ja haridusliku ebavõrdsuse suurema sagedusega. Eriti mõjutab see erinevaid vähemusi, nagu rändajad või roma õpilased, kes on väga sageli eraldatud nii ametlikes kui ka eraviisilistes toimingutes, eri koolikeskkondades ja isegi selle kooli siseselt, kus nad juba käivad.

Kooskõlas õppeteadusest pärit tõestusmaterjaliga, eriti lugemise vallas, parandab DLG tänu oma dialoogilisele õppemeetodile kõikide õpilaste mõttevahetuste hulka ja kvaliteeti. Dialoogilise õppe teooria kohaselt tekib õppijatel teemast sügav arusaamine ning nad arenevad isiklikul ja sotsiaalsel tasandil siis, kui nad on kaasatud võrdsetesse dialoogidesse, mis teadvustavad igaühe kultuurilist intelligentsust ja juhinduvad sellest. Dialoogilise õppe eesmärk on transformatsioon, see võimendab dialoogi instrumentaalset mõõdet, põhineb solidaarsusel, toimib tähenduse loomise allikana ja toetab eri taustade võrdset väärtustamist.

DLGd võib kasutada eraldiseisvalt, kuid see toimib ka koolide kui õpikogukondade osana, nagu ka teised edukad haridustegevused, näiteks interaktiivsed rühmad või pereõpe. Õpikogukond on kogu kooli hõlmav sekkumine edukate haridustegevuste kaudu, et vältida haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandada õppeedukust ja sotsiaalset sidusust. Nendes koolides saavutatud positiivsed tulemused olid ajendiks Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu soovitusele muuta koolid õpikogukondadeks, et vähendada kooli poolelijätmist ja parandada õpitulemusi.

Tänu Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud kahel rahvusvahelisel konverentsil esitatud edukatele haridustegevustele on tuhanded Euroopa lapsed saavutanud paremaid õpitulemusi, suurendades seeläbi oma võimalust jätkata kooliteed edukalt. Tänu projekti sotsiaalsele ja poliitilisele mõjule on Euroopa Komisjon lisanud selle Euroopa kümne mõjukaima uurimisprojekti nimekirja. INCLUD-ED on selles nimekirjas ainus sotsiaal-majandusliku ja humanitaarteadusliku valdkonna projekt.

Tüüp
Praktika
Riik
Albaania; Austria; Belgia; Bulgaaria; Eesti; Hispaania; Holland; Horvaatia; Iirimaa; Island; Itaalia; Kreeka; Küpros; Leedu; Luksemburg; Läti; Malta; Norra; Poola; Portugal; Prantsusmaa; Põhja-Makedoonia; Rootsi; Rumeenia; Saksamaa; Serbia; Slovakkia; Sloveenia; Soome; Suurbritannia; Taani; Türgi; Tšehhi; Ungari
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Tõlgi (Ainult registreeritud kasutajatele)