POTHOLES – VANEMATE KAASAMISE ALGATUS IIRIMAAL

Algatus POTHOLES on suurepärane näide Iirimaa koolide kohta, kes püüavad jõuda marginaliseeritud peredeni peale tavapäraste meetodite ka uudsete, mitteformaalsete võtetega. Projekti POTHOLES alustati 2011. aasta jaanuaris eesmärgiga viia kokku erineva tausta ja eri kultuurist vanemad teiste sama kooli või sarnaste koolide vanematega, et nad saaksid kogemusi vahetada. Põhiidee oli lähendada vanemaid, kes muidu võivad end tunda eraldatuna ja koolisüsteemis võõrana, kaasata neid kooli tegevustesse ja otsuste langetamisse ning tutvustada neile erinevaid õppimisvõimalusi.

Projekti algatasid 2011. aasta jaanuaris Home School Community Liaison Scheme'i (HSCL) koordinaatorid West Tallaghti kolmest keskkoolist: Killinarden Community School, Mount Seskin Community College ja St. Aidan’s Community School. 

Vanematele korraldatakse ekskursioone iga 4–6 nädala tagant. Koos külastatakse ajaloolisi, ühiskondlikult või poliitiliselt olulisi paiku. Kõik kulud kaetakse HSCLi eelarvest. Igast koolist tuleb tavaliselt 8–10 vanemat. Väljasõidud toimuvad tavaliselt ennelõunal, et vanemad oleksid kodus, kui nooremad lapsed koolist tulevad. Sihtkohad peavad jääma tunnise sõidu kaugusele Tallaghtist. Aasta lõpus korraldatakse pikem ühepäevane ekskursioon. Tavaliselt pakutakse osalejatele ka kerget lõunasööki. Kõigil väljasõitudel on giid, vanematele tutvustatakse paika üldiselt ja selle ajalugu ning antakse lugemismaterjali koju kaasa võtmiseks.

POTHOLES sai 2012. aasta Lõuna-Dublini maakonna sotsiaalse kaasamise auhinna. Praeguseks on toimunud 17 ekskursiooni, enamasti külastati muuseume, kultuurimälestisi või looduskauneid kohti.

Tegevuse eesmärgid ja tulemused

  • pakkuda vanematele meeldivat ja väljateenitud puhkust;
  • viia erineva taustaga ja eri kultuurist vanemad kokku teiste oma kooli ja sarnaste koolide vanematega, et nad saaksid kogemusi vahetada;
  • vanemad soovitavad ka teistel väljasõidule minna või kutsuvad neid kaasa, eriti üksildasi vanemaid, ja räägivad neile, mille poolest on hea rühma kuuluda;
  • pakkuda täiskasvanutele toredat ja vaba õpikeskkonda;
  • tutvustada vanematele muid kooli pakutavaid võimalusi ja algatusi;
  • vanemad saavad projekti POTHOLES ekskursioonide sihtkohti külastada ka lastega ja abistada õpetajat klassiekskursioonide korraldamisel;
  • moodustada Tallaghti keskkooli(de) vanemate tuumikrühm, kes korraldaks muid vanemate üritusi;
  • vanematele antakse võimalus saada või lõpetada formaalne haridus, kui nad seda soovivad.
  • Tänu projektile POTHOLES on olemas vanemate rühm, kes vajaduse korral abistab kooli nõu ja jõuga.
  • POTHOLES julgustab vanemaid kooliga suhtlema ja loob lastele eeldused koolis paremaid tulemusi saada.

 

Tulevik

See rühm on olnud äärmiselt edukas. Vanematele meeldivad väljasõidud väga ja eesmärkidest on saanud paljudele vanematele käegakatsutav tulemus. Vanemad on aktiivsed ja löövad tegevustes kaasa, enamasti osalevad nad kõigil väljasõitudel. Osalejate sõnul on sel moel lihtne ja tore uusi teadmisi omandada. Omavahel vahetatakse teavet erinevate abi saamise, teenuste ja sotsiaalsete võimaluste kohta kogukonnas. On neidki, kelle sõnul on projektis osalemine nende elu kardinaalselt muutnud. Paljud vanemad kohtuvad nüüd koolis kord nädalas, joovad tassikese teed ja ajavad mõnusasti juttu.

Kokkusaamisi korraldavad vanemad ise. Lisaks on hakatud kohtuma kord nädalas, et kirjutada piltidega illustreeritud ülevaade sellest, kuidas rühmas osalemine ja tegutsemine on neile head teinud. Paljud vanemad on öelnud, et see on aastate jooksul esimene kord, kui nad on midagi kirjutanud, ja esimene kord, kui nad on teistele vanematele midagi oma elust rääkinud. Samuti on rühmas käimine andnud tõuke osaleda teistel kursustel, muudes tegevustes, töörühmades, teenustes või kasutada muid võimalusi koolis või kogukonnas.

Praegu kulutavad kõik osalevad koolid ekskursioonide korraldamiseks umbes 900 eurot aastas. See mudel võiks toimida paljudes piirkondades ning on lihtne ja väga kasulik üksikisikule, perele, kogukonnale ja koolile.

Tüüp
Praktika
Riik
Iirimaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar