VANEMATE KAASAMINE HARIDUSSÜSTEEMIST VARAKULT LAHKUMISE VÄLTIMISEKS

Selle aruande eesmärk on teavitada ja juhendada projekti „Urbact – PREVENT“ raames kümmet linnavalitsust ning kõiki teisi Euroopa kohalikke omavalitsusi ja koole vanemate haridusse kaasatuse teemal, et vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist. See ülevaade põhineb Euroopa Komisjoni ja nõukogu dokumentide analüüsil, milles käsitleti haridussüsteemist varakult lahkumist ja sotsiaalset kaasatust, dialoogi ja kestvat konsultatsiooniprotsessi projektis „Urbact – PREVENT“ osaleva kümne kohaliku omavalitsusega ning ka rahvusvahelisel tasandil tehtud uurimusi sama valdkonna kohta. Projekti „PREVENT“ rahastati ELi programmist „Urbact“.

Aruandes tuuakse välja kolm keskset valdkonda, mis on olulised, et tagada vanemate terviklik, diferentseeritud ja süsteemne kaasatus haridusse, eeskätt haridussüsteemist varakult lahkumise vältimisse:

  1. suhtlemine (kogukonna ja perekonna tasandil);
  2. tervishoid;
  3. demokraatlikud süsteemid koolis.

Aruandes soovitatakse a) luua kogukonnapõhised tugikeskused peredele, b) luua kogukonnapõhised elukestva õppe keskused ja c) toetada demokraatlikke suhtlussüsteeme koolides.

Tüüp
Document
Riik
Albaania; Austria; Belgia; Bulgaaria; Eesti; Hispaania; Holland; Horvaatia; Iirimaa; Island; Itaalia; Kreeka; Küpros; Leedu; Luksemburg; Läti; Malta; Norra; Poola; Portugal; Prantsusmaa; Põhja-Makedoonia; Rootsi; Rumeenia; Saksamaa; Serbia; Slovakkia; Sloveenia; Soome; Suurbritannia; Taani; Türgi; Tšehhi; Ungari
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Mitte ükski variant
Sekkumise intensiivsus
Mitte kumbki
Rahastusallikas
Mitte ükski variant

Kommentaarid

Lisage kommentaar