HARIDUSSÜSTEEMIST VARAKULT LAHKUMISE JA KOOLIST VÄLJALANGEMISE RISKIGA ÕPPIJATE TUVASTAMISE KRITEERIUMID

UNICEF Serbia ja kodanikuühiskonna organisatsioon hariduspoliitika keskus koos Serbia Vabariigi haridus-, teadus- ja tehnoloogilise arengu ministeeriumiga viisid ellu projekti „Haridussüsteemist varakult lahkumise vastu võitlemine Serbias“.

Projekti eesmärk oli aidata vähendada koolist väljalangenud ja haridussüsteemist varakult lahkunud laste ja noorte arvu. Projekti käigus määratleti haridussüsteemist varakult lahkumise kriteeriumid (tõuketegurid), mida koolid saavad kasutada riskirühma jälgimiseks ja väljalangemise ärahoidmiseks.

Projektis tuvastati väljalangemise riskiga õppijad (7–19aastased) ehk sihtrühm järgmiste kriteeriumide alusel: 

  1. Kohalkäimine. Tõuketegurid: a) sage koolist puudumine; b) puudumine hooajati.
  2. Akadeemiline kogemus ja tulemused Tõuketegurid: a) madal saavutustase; b) klassikursuse kordamine / kooli alustamine vanemas eas; c) sagedased koolivahetused.
  3. Käitumine. Tõuketegurid: a) halb käitumine, agressiivne käitumine.
  4. Vanemate kaasatus. Tõuketegurid: a) perekond ei toeta; b) perekond ole kooliga kontaktis.
  5. Õpilase kaasatus. Tõuketegurid: a) vähene kaasatus kooli tegevustesse; b) loid osalemine õppetöös; c) on varem esinenud väljalangemist.
  6. Individuaalsed ja sotsiaalsed haavatavuse tegurid. Tõuketegurid: a) serbia keele mittevaldamine ja sisserändaja taust; b) pere sage kolimine; c) ootamatu muutus perekonnas; d) rahalised raskused; e) ebapiisavad rahalised võimalused kooliskäimiseks (nt koolitarvete ostuks, transpordiks jne); f) mõnuainete tarvitamine lapse või pereliikme poolt; g) pereliikmed on kooli pooleli jätnud (eeskätt vennad-õed); h) kiusamise või vägivalla ohvriks olemine; i) diskrimineerimise või segregatsiooni ohvriks olemine (hariduslike erivajadustega lapsed, etnilise vähemuse esindajad jne); j) sisseelamine või naasmine kooli pärast pikaajalist haiglaravil või muus asutuses viibimist (erivajadustega laps või alaealine õigusrikkuja); k) seadusega pahuksisse sattunud lapsed; l) kodu kaugus koolist ja/või kaugõppeklassis käimine.
Tüüp
Praktika (indirect evidence)
Riik
Serbia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Erarahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :