Salas de Vidro: „Klaasruumi sees ja sellest väljas“

Portugalis kasutusel olev meede „Klaasruumi sees ja sellest väljas“ pakub rohujuuretasandi tegevusi roma laste koolieelsesse haridusse kaasamiseks ning nende perede toetamiseks. Tegevused viiakse läbi vabas õhus, n-ö tänaval. Põhimõte on selles, et kooli, laste ja perede vahel oleks avatud ja läbipaistev kokkupuutepunkt. Meetme elluviimist toetavad eri valdkondade spetsialistid ja kool.

Meede „Klaasruumi sees ja sellest väljas“ („Aquém e além das salas de vidro“) sai alguse 2009/10. aastal roma kogukonna lastele mõeldud alushariduse algatuste väljatöötamise raames. Mõte seisneb selles, et tegevusi viiakse läbi vabas õhus, asumi keskuses – otsekui klaasist ruumis. Algusest peale oli olulisel kohal läbipaistvus. Eri valdkondade spetsialistide meeskond tegi iga nädal lastega tööd, et suurendada nende pädevusi, ning kaasas peresid ja motiveeris lapsi lasteaeda viima. Läbipaistvad tegevused ja avatus olid olulised, et võita vanemate usaldus.

2014/15. õppeaastaks oli kasutusel kaks peamist suunda:

  • Klaasruumi sees: Õppetunnid toimuvad asumi tänavatel. Tundide eesmärk on arendada kuni 3-aastaste laste suulist keeleoskust (sõnavara ja kõne arengut). Tunnid soosivad emade/vanaemade osalemist ja korraldatakse koos riikliku alusharidusse sekkumise süsteemi kohalike meeskondadega (kuhu kuuluvad näiteks psühholoog, terapeut, sotsiaaltöötaja jt).
  • Klaasruumist väljaspool: Lasteaias toimuvad iga nädal tunnid 3–5aastastele lastele mitme valdkonna spetsialistide, sh lasteaiatöötajate ja perede eestvedamisel.
Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Koolieelne haridus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :