TUGI ROMA ÕPILASTELE SOOMES

Soome on võtnud meetmeid, et toetada roma laste osalemist kvaliteetses põhihariduses. Aastatel 2008–2011 eraldati nende meetmete elluviimiseks 1,8 miljonit eurot. Üks väga edukas lähenemine on palgata õpetajatele roma taustaga abilised roma õpilaste toetamiseks.

Põhihariduse arendustegevusi roma taustaga õpilaste jaoks hakati Soomes välja töötama 2008. aastal koos põhihariduse üldise reformiga. Kevadel 2008 anti omavalitsustele võimalus taotleda valitsuselt toetust roma õpilastele põhihariduse pakkumiseks. Kokku on valitsus aastatel 2008–2011 nende meetmete toetuseks eraldanud 1,8 miljonit eurot. Sel perioodil sai valitsuse toetust 31 omavalitsust. Kogu ettevõtmise tulemusena on toetusest kasu saanud kuni 80 % roma lastest.

Soovitakse, et arendustegevus oleks pikaajaline, riiklikult tulemuslik ja terviklik. Meetmed on lisaks õpilastele suunatud nende eestkostjatele, õpetajatele ja koolidele. Omavalitsustelt eeldatakse meetmete püsivat ja pikaajalist rakendamist, nii et sellest saaks koolielu igapäevaosa. Tegevused on muu hulgas järgmised:

  • roma õpilastega tegelemine;
  • sallivuse ja heade suhete edendamine etniliste rühmade vahel ning roma kultuuri tutvustamine;
  • roma ja enamusrahvuse vahel heade suhete soodustamine koolikeskkonnas;
  • roma õpilaste identiteedi toetamine;
  • roma keele õppimise toetamine;
  • roma õpilastele õppimisvõimaluste tagamise toetamine;
  • erivajadustega roma õpilaste hariduse toetamine;
  • roma kodude ja kooli vahelise koostöö soodustamine;
  • roma õpilaste erineva tausta arvestamine pedagoogikas ja õppematerjalide koostamisel.

Üks viis roma õpilaste põhihariduse omandamise toetamiseks on palgata koolidesse romadest abilisi. See meede on olnud küllaltki edukas, nüüdseks on palju omavalitsusi, kus on kooli oma vahenditega palgatud roma rahvusest abiõpetajaid.

Tüüp
Praktika
Riik
Soome
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar