Home School Community Liaison Scheme

„Iirimaa kogemuse põhjal on selge, et haridusalgatused koolides võivad tõsta algatustes osalevate täiskasvanute haridustaset, ning suurendada seeläbi kohaliku kogukonna üldist mõjuvõimu. Vanemate kaasamine, eelkõige sotsiaal-majanduslikes raskustes olevates piirkondades, ei too kasu üksnes lastele ja koolidele – see on elukestva õppe väga oluline tegur.“ (Parents as Partners in Schooling, OECD 1997).

Kodu, kooli ja kogukonna koostööskeem (Home School Community Liaison Scheme, HSCL) on ennetav strateegia, mis on suunatud õpilastele, kes ei pruugi saavutada oma täispotentsiaali haridussüsteemis oma päritolu tõttu, mis kipub õpilase õpiväljundeid ja koolispüsimist negatiivselt mõjutama. Koostööskeemis keskendutakse laste elus olulist rolli mängivatele täiskasvanutele, et viimased saaksid paremini toetada laste kooliskäimist, koolielus osalemist ja koolispüsimist. Koostööskeemiga püütakse edendada partnerlust perede ja koolide vahel, tuues vanemaid laste õppetegevusele lähemale ja suurendades vanemate suutlikkust, nii et nad saaksid toetada laste edukat hariduskogemus ja anda sellesse oma osa.

HSCLi koordinaatorid on õpetajad, kes pärast ametisse määramist osalevad neli päeva kestval sissejuhataval koolitusel, millel selgitatakse ja analüüsitakse kõiki haridusliku ebavõrdsuse tegureid ning visandatakse konkreetsed sihttingimused. Lisaks suhtleb otse koolide ja HSCLi väiksemate rühmadega juhtiv halduskogu Tusla, et tagada ühtne lähenemine ja selgus seoses sellega, kui oluline on suunatud tegevus ning et HSCLi raames ette võetud algatuste puhul oleks tagatud konkreetsed hariduslikud tulemused. HSCLi koordinaator ja kool valivad ühisel kokkuleppel konkreetse kooli või piirkonna jaoks välja kõige sobivamad algatused ning rakendavad neid.

Täienduskoolitus on HSCLi koordinaatorite jaoks järjepidev protsess ning erialainimesed jagavad nendega nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil kvaliteetseid parimaid tavasid. Kuna HSCLi koordinaatorid moodustavad osa kooliperest, koolitatakse neid ka lastekaitse, hariduslike erivajaduste jms teemadel. HSCLi koordinaatorid peavad oma erialal ennast täiendkoolitama, et nad saaksid pärast viieaastat ametiaega koordinaatorina hakata uuesti töötama õpetajana. Lisaks sellele korraldatakse tulemusnäitajate mõõtmisi, et oleks tagatud konkreetsed vastutusvaldkonnad, tulemused ja asjakohased eesmärgid, mis peegeldavad koostööskeemi kvantitatiivset ja kvalitatiivset olemust.

Selliste sihtrühmade puhul, kuhu kuuluvad ohustatud väikelapsed, on ülioluline õpetajaid toetada ja nende oskusi täiendada, et nad tunneksid vastavad ohunäitajad ära ja oleksid neist väga teadlikud. Haridussüsteemist varakult lahkujate riskirühma kuuluvate laste kindlaks tegemiseks konsulteeritakse kooli juhtkonnaga ja võetakse arvesse järgmisi tegureid:

  • sotsiaal-majanduslik taust,
  • kas perekonnas on varem esinenud haridussüsteemist varakult lahkumist,
  • üksikvanemaga pered,
  • rändpered ja[1]
  • sage puudumine.

Sihtnimekirja kantud õpilasi jälgitakse pidevalt ja sinna lisatakse uusi lapsi vastavalt sellele, kuidas aasta jooksul probleemid tekivad. HSCLi koordinaatorid on kvalifitseeritud ja kogenud õpetajad, kes panevad seetõttu asjaomaseid näitajaid hästi tähele ning on väga teadlikud probleemidest, millega hariduslikult ebavõrdsed lapsed ja nende pered kokku puutuvad.

 

[1] „Iiri rändpered on põlisrahva vähemus, kes vastavalt ajalooallikatele on sajandite vältel olnud osa Iiri ühiskonnast. Neil on pikaajaline ühine ajalugu, väärtussüsteem, keeletavad ja traditsioonid, mis seavad neid nii endi kui ka teiste arvates rühmana teistest eraldi. Nomaadsel traditsioonil põhinev eraldiseisev elustiil eristab neid püsielanikkonnast“ (lõik 2006. aastal avaldatud aruandest Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy).

Tüüp
Praktika
Riik
Iirimaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Üksikisikud
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar