Projekt E-COURSE – lapsrändajate ja -pagulaste kaasamine

Pilt: E-COURSE project

Projekti E-COURSE eesmärk on parandada äsja saabunud lapsrändajate ja -pagulaste ligipääsu, kaasatust ja õpijõudlust Saksamaal, Kreekas, Itaalias, Prantsusmaal ja Küprosel ning Euroopa tasandil, et edendada nende üldist lõimumist vastuvõtvasse ühiskonda.

Projekt aitab õpetajatel ja koolitöötajatel vastata lapsrändajate ja -pagulaste õpivajadustele, pakkudes neile selleks väärtuslikke oskusi ja vahendeid. Projekt aitab suurendada äsja saabunud rändajatest ja pagulastest õpilaste kaasatust ja parandada nende õppetöö tulemuslikkust algklassides. Meetmed aitavad lahendada ka haridussüsteemist varakult lahkumise probleemi.

Projekti tulemusi:

  • õpimoodulid õpetajatele ja koolitöötajatele, et toetada tõhusalt võrdsust, mitmekesisust ja kaasatust;
  • toolide tugiplatvorm, et aidata koolidel toetada lapsrändajate ja -pagulaste aktiivset osalust ja koolikogukonna kõikide liikmete koostööd;

metodoloogia kooli mitmekesisuse poliitika ja tegevuskavade väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Tüüp
Document (direct evidence)
Riik
Itaalia; Kreeka; Küpros; Prantsusmaa; Saksamaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar