Psühhopedagoogilised materjalid sõja ja pingeolukordade kohta

Psühhosotsiaalse toe tugikeskus (PS Centre) töötab Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni raames. Keskus on välja töötanud materjale, mis käsitlevad laste pinget ja ärevust sõja pärast, juhendi lastele sõjast rääkimise kohta ja infograafiku pingerohketele olukordadele reageerimise kohta.

1 – Juhendit „Kuidas rääkida lastele sõjast?“ saavad kasutada lapsevanemad ja hooldajad lastega, kes on olnud vahetult konfliktist mõjutatud või kellel on sõpru konfliktipiirkondades. Seda võib kasutada õpetusena vanemate aitamiseks, kellel võib pärast häirivate piltide vaatamist televiisorist või sotsiaalmeediast olla raskusi oma laste toetamisel ja nende eest hoolitsemisel. Juhendist võivad leida tuge Punase Risti ja Punase Poolkuu vabatahtlikud, kes toetavad konfliktidest mõjutatud peresid ja lapsi, ning kriisinõustamis- ja abitelefonide töötajaid ja vabatahtlikuid. See on saadaval inglise, poola, ukraina, vene ja rumeenia keeles.

2 – Infograafik „Tavapärased reaktsioonid stressitekitavatele olukordadele ja erakordsele pingele“ kirjeldab füüsilisi, vaimseid, emotsionaalseid, inimestevahelisi ja käitumuslikke reageeringuid stressitekitavatele olukordadele ning tavapäraseid laste reaktsioone. Saadaval inglise ja poola keeles.

Tüüp
Document (indirect evidence)
Riik
Euroopa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Erarahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :