ICAM: rändest mõjutatud laste kaasamine

Pilt: ICAM logo

ICAM (Include Children Affected by Migration) on „Erasmus+“ programm, mille eesmärk on tagada rändest mõjutatud laste juurdepääs haridusele. Programm aitab koolidel luua rändest mõjutatud lastele ohutut ja turvalist keskkonda, et nad saaksid oma haridusteed täies mahus jätkata.

Programmi ICAM eesmärk on õpilasi kaasata ja paremaid õpitingimusi luua, edendades nn convivencia-õhustikku (hispaania termin, mida tõlgitakse kui „harmoonias elamist“ ja mida kasutatakse positiivse keskkonna tähistamiseks). Selleks suurendatakse koolitöötajate, perede ja teiste inimeste teadlikkust rändest mõjutatud laste õigustest ning pakutakse täiendavat tuge laste sotsiaalseks ja emotsionaalseks õppeks.

Projekti ICAM materjalikomplekt aitab koolidel teha ettevalmistusi ja pakkuda neile tuge kogu Euroopas, et aidata neil Ukraina lapsi vastu võtta ja kaasata, pöörates tähelepanu viiele tähtsale valdkonnale:

-pagulaslaste üleelatu ja selle võimaliku mõju mõistmine;

-tõhus kogu kooli tugi ümberasustatud laste kaasamiseks;

-sotsiaalse ja emotsionaalse heaolu taastamine;

-turvalisuse ja vastutustundliku käitumise tagamine koolis ja internetis;

-lapsevanemate/eestkostjatega partnerluse loomine, et toetada laste pidevat sotsiaalset ja emotsionaalset heaolu kodus.

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Belgia; Hispaania; Itaalia; Prantsusmaa; Rumeenia; Suurbritannia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar