Projekt CHILD-UP – laste mitmekülgne lõimimine: õpidialoog kui osalemispoliitika täiustamise viis

Pilt: CHILD UP logo

Projekti CHILD-UP eesmärk on anda koolidele, sotsiaalteenustele, vastuvõtukeskustele, haridus- ja lepitusasutustele ning poliitikakujundajatele teadmisi dialoogil põhinevate meetodite kohta, mis toetavad sisserändajatest lastega töötavaid spetsialiste. Projekt ühendab innovatsiooni ja toimivad tavad, tugevdades teadmisi selle kohta, kuidas panustada osalusõppesse, lõimimisse, kvaliteetsesse haridusse ja kaitsesse.

Projektis CHILD-UP viiakse läbi uuringuid sisserändajatest laste lõimumistaseme ja sotsiaalse seisundi kohta Euroopas, eesmärgiga leida uuenduslik lähenemisviis nende olukorra parendamiseks. Vaatenurga muutmisel mängib põhirolli laste tegevusvõimekus – spetsiifiline osalemisvorm –, et tugevdada laste psühhosotsiaalset heaolu ja seada laps enese jõustamise keskmesse.

Projekt CHILD-UP rõhutab, kui tähtis on suhe ühelt poolt laste tegevusvõimekuse ja teiselt poolt laste omavahelise ning laste ja täiskasvanute vahelise dialoogil põhineva suhtluse vahel. Projekti CHILD-UP eesmärk on näidata, et täiskasvanud, kes dialoogil põhinevat suhtlust toetavad, pakuvad sisserändajatest lastele võimalust muuta oma sotsiaalset seisundit tegevusvõimekuse rakendamise kaudu. Projektis CHILD-UP peetakse lõimumist hübriidseks nähtuseks, mis põhineb nii sisserändajate kui ka kohalike laste panustel.

Projekti CHILD-UP on rahastatud programmist „Horisont 2020” ning seda juhivad Modena ülikool ja Reggio Emilia.

Tüüp
Document (direct evidence)
Riik
Belgia; Holland; Itaalia; Poola; Prantsusmaa; Rootsi; Saksamaa; Soome; Suurbritannia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :