RefugeesWellSchool

Pilt: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) on Euroopa programmist „Horisont 2020” rahastatud projekt, mida viivad ellu seitse partnerit kuuest Euroopa riigist. Selle üldeesmärk on veelgi tugevdada ennetavate koolipõhiste sekkumiste tõenduspõhist rolli pagulaste ja sisserändajatest noorukite vaimse heaolu edendamisel ning uurida, kuidas neid erinevates õpikeskkondades rakendada.

Et paremini mõista ennetusprogrammide mõju kooli kontekstis, hindab RWS projekt järgmise viie ennetava koolipõhise sekkumise tõhusust ja rakendusprotsesse:

  • õpetajate täienduskoolitus ja taastamistehnikate õpetamine;
  • klassiruumi mänguteraapia programm;
  • tere tulemast kooli;
  • sekkumine PIER (vastastikuse lõimumise ja toetamise õpetus);
  • õpetajate täienduskoolitus.

RWS uurib nimetatud viie erineva sekkumise tõhusust neis osalevate pagulaste ja sisserändajatest noorukite vaimse heaolu toetamisel. RWS käsitleb vaimset heaolu laiemas mõistes, uurides:

  • vähenenud vaimse tervise probleeme;
  • suurenenud vastupidavust;
  • kasvanud sotsiaalse toe võrgustikke ja positiivseid rahvusvahelisi suhteid;
  • kooliskäimist ja kuuluvustunnet koolis.

Sekkumismeetodite rakendamise ja uuringute tulemusi jagatakse osalejatele, lastega koolides töötavatele spetsialistidele, üldsusele, poliitikakujundajatele ja akadeemikutele.

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Belgia; Norra; Rootsi; Soome; Suurbritannia; Taani
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar