SHARMED: ühised mälestused ja dialoog

Pilt: SHARMED logo

SHARMED oli aastatel 2016–2018 kestnud tegevus-uurimisprojekt, mis andis uuenduslikke õpikogemusi rohkem kui 1000 kolme riigi lapsele vanuses 9–11 aastat. Fotosid ja muid visuaalseid materjale kasutati isiklike, perekondlike ja kogukonna mälestuste kohta arutelu tekitamiseks ning lastele lugupidaval viisil kultuurilise mitmekesisuse õpetamiseks.

Projektil SHARMED, mida rahastati „Erasmus+” programmist, oli kolm eesmärki:

1. Õpetada lapsi mõistma, et erinevus ei ole negatiivne, vaid väga loomulik ja väärtuslik. Projekti SHARMED eesmärk oli võimestada lapsi, et nad väljendaksid oma erinevusi ja oleksid avatud teiste inimeste erinevustele.

2. Innustada õpetajaid kasutama ära oma õpilaste mitmekesisust, mida tavaliselt peetakse pigem takistuseks kui võimaluseks. Projekt SHARMED soovis innustada vaatenurka muutma, et inspireerida õpetajaid ja toetada neid projektis SHARMED väljatöötatud vahendite kohandamisel kaasavama hariduse edendamiseks.

3. Edendada innovatsiooni õpetamispraktikas, tutvustades hindava uurimistöö tulemusi erinevatele huvigruppidele.

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Itaalia; Saksamaa; Suurbritannia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :