Sisserändajatest ja pagulastest õpilaste lõimimise toetamine Portugali haridussüsteemi

Portugali valitsus on loonud mitmeid tugimehhanisme ja protseduure, et tagada sisserändajatest ja pagulastest õpilaste kiire ja tõhus lõimimine haridusse ja ühiskonda.

Euroopa rändekava töörühm on hariduse peadirektoraadi algatus, mille eesmärk on käsitleda laste ja noorte nõrku õpitulemusi ja kaasamist takistavaid asjaolusid alates koolieelsest haridusest kuni keskhariduseni.

Saadaval on mitmeid enamjaolt portugalikeelseid materjale ja soovitusi, sealhulgas:

  • Não São Apenas Números („Need pole vaid numbrid”): tööriistakomplekt rände ja asüüli kohta Euroopa Liidus, mille eesmärk on aidata õpetajaid ja teisi haridustöötajaid noorte inimeste kaasamisel teadlikesse aruteludesse.
  • Portugal é que me escolheu („Portugal valis mind”): dokumentaalfilm seitsme pagulase kogemustest, kes viibivad praegu Portugalis ning jagavad oma lugusid.
  • Pagulaste kohta õpetamine: UNHCRi veebisait, mis sisaldab tasuta õppematerjale ja suuniseid põhi- ja keskkoolide õpetajatele pagulaslaste ja -noorte kaasamise kohta oma klassidesse.
Tüüp
Document (indirect evidence)
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar