Klassikliima kujundava hindamise tööriist

Klassikliima kujundava hindamise tööriist on välja töötatud aruande „Kujundav, kaasav, kogu kooli lähenemisviis sotsiaalse ja emotsionaalse hariduse hindamisele EL-is” kontekstis. Selle eesmärk on anda klassikliima kohta ülevaatlik ja terviklik hinnang ning suunata õpetajaid ja õpilasi klassiruumis ühiselt positiivseid muudatusi tegema.

Tööriist sisaldab klassikliima kvaliteedi hindamiseks üheksat näitajat:

  • kultuuriline reageerimisvõime ja kaasatus,
  • turvatunne, sealhulgas kiusamise ennetamine ja kaitse selle eest,
  • positiivne klassijuhtimine,
  • hoolivad õpetaja-õpilase suhted,
  • toetavad sõbrasuhted,
  • koostöö, sealhulgas koostöös õppimine,
  • õpilaste aktiivne osalus mõtestatud õpitegevustes,
  • väljakutsed ja kõrged ootused kõigile õpilastele klassis,
  • õpilaste hääl, sealhulgas õpilaste osalemine klassi otsuste vastuvõtmises.

Need üheksa näitajat on lõimitud küsimustikku, mis aitab õpetajatel ja õpilastel tuvastada iga valdkonna tugevused ja edendamise eesmärgid. Klassiõpetajad võivad tööriista kohandada vastavalt oma rühma olemusele, et see oleks kultuuriliselt mõtestatud ja arenguliselt sobiv.

Tüüp
Document (direct evidence)
Riik
Iirimaa; Itaalia; Malta
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Tõlgi (Ainult registreeritud kasutajatele)