Haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamine praktikaettevõtte (RUSESL) abil

Projekti RUSESL põhieesmärk on ennetada gümnaasiumiklasside õpilaste haridussüsteemist varakult lahkumist. See on sageli tähelepanuta jäetud sihtrühm, kuna haridussüsteemist varakult lahkumise seadusandlik definitsioon viitab koolis mitteosalemisele enne 16aastaseks saamist või enne 3-aastase põhikoolijärgse hariduse omandamist.

Projektis rakendati praktikaettevõtte (PE) metoodikat. PE on praktikantide juhitav ettevõte, mis simuleerib reaalse ettevõtte tegevust, kus koolitatavad õpivad töötama meeskonnas, võtma vastutust, arendama omaalgatusvõimet ning parandama oma pehmeid, kutsealaseid ja tehnilisi oskusi.

„Erasmus+” rahastatud projektis on loodud põhjalikud juhised ja aruanded (viies keeles):

  • Riikide aruanded sisaldavad andmeid ja statistikat haridussüsteemist varakult lahkumise ja noorte tööhõive olukorra kohta. Lisaks selgitatakse neis kooli poolelijätmise põhjuseid ning esitletakse koolisisese juhendamise häid tavasid.
  • Võrdlevas aruandes esitatakse ühine sekkumismetoodika PE-lähenemisviisi rakendamiseks partnerriikides, säilitades samal ajal ka ELi vaatenurga.
  • Rakendusjuhendis esitatakse täielik PE-metoodika, mis põhineb teistest aruannetest saadud teabel ja katsetamiskogemustel. Samuti tuuakse seal näiteid PE rakendamise ja hindamismeetodite kohta.
Tüüp
Document (indirect evidence)
Riik
Bulgaaria; Hispaania; Itaalia; Leedu; Saksamaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :