Sisserändajate ja pagulaste lõimumise toetamine hariduses ja hariduse abil

Pilt: Toolkit

Tööriistakomplekti „Sisserändajate ja pagulaste lõimumise toetamine hariduses ja hariduse abil” eesmärk on toetada haridusühendusi ja aktiviste, et edendada äsjasaabunud rändajate õigusi toetavaid tegevusi.

Education International töötas välja tööriistakomplekti, mis annab haridustöötajatele ja haridusühendustele suuniseid sisserändajate ja pagulaste kaasamiskavade koostamiseks ning koolidele nõuandeid mitmekesisuse haldamiseks ja sisserändajate ja pagulaste võimestamiseks.

 

Tööriistakomplekt võib toetada nii ühendusi, kellel pole selles valdkonnas eelnevat kogemust, kui ka neid, kes soovivad arendada edasi oma tegevust seoses sisserändajate ja pagulastega. Seda saab kasutada organisatsiooni erinevatel tasanditel ja see aitab neil:

  • mõista sisserände ja sundrände nähtuseid kogu maailmas ning neist tingitud probleeme haridussektoris;
  • mõista ja kaitsta sisserändajate ja põgenike õigusi, mis on tagatud rahvusvaheliste, piirkondlike ja riiklike õigusaktidega;
  • luua sisserändajaid ja pagulasi toetavaid ettevõtmisi nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil;
  • võidelda valdavalt negatiivse narratiiviga rände ja põgenike kohta.
Tüüp
Document (direct evidence)
Riik
Euroopa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Erarahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar