Kehakultuuri üliõpilased poistele ja noormeestele mentoriteks (SsaMS)

Pilt: SSaMs project logo

Projekti SSaMs eesmärk oli parandada poiste ja noormeeste õpitulemusi ning ennetada koolist varakult lahkumist sootundliku juhendamise ja spordi kaudu. See „Erasmus+” algatus lähtus sellest, et paljud sporditöötajad juba nõustavad poisse tervise- ja sotsiaalküsimustes, kuid neid pole koolitatud, kuidas seda tõhusalt teha.

Projektipartnerid tegid koostööd kõrgkoolikursuse väljatöötamiseks, et täiendada kehakultuuri üliõpilaste teadmisi ja oskusi. Kursuse sisu põhines Mengage'i loodud koolitusmaterjalidel. Seejärel rakendasid üliõpilased õpitut kutseõppeasutustes, et nõustada tõhusalt noormehi, kellel ei lähe koolis hästi ja kellel on koolist varakult lahkumise oht. Selle lähenemisviisi eesmärk on motiveerida noormehi kooli jääma ja õppetulemusi parandama.

Projekt arendas koolitatud kehakultuuritudengite oskusi ja teadmisi (ja tööalast konkurentsivõimet) sootundliku mentorluse alal ning toetas kõrgkooli suhtlust kohalike kogukondade, organisatsioonide ja koolidega kuues projektiriigis.

Projekti tulemuste seas on viies keeles õppematerjalid üliõpilastele ja materjalid lektoritele.

Tüüp
Document (indirect evidence)
Riik
Hispaania; Iirimaa; Itaalia; Kreeka; Suurbritannia; Tšehhi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar