Tugi pagulasperede lõimimiseks ja võimestamiseks (SOFIE)

Pilt: SOFIE project logo

SOFIE oli 2,5aastane „Erasmus+” projekt, milles käsitleti Euroopa tasandil vajadust pagulasperede sotsiaalse lõimumise järele – see on vastuvõtva ühiskonna üks hapramaid eesmärke. Projekti partnerid Austriast, Itaaliast, Küproselt, Türgist ja Rootsist tulid kokku, et edendada sisserändajate ja pagulaste kutsealast, sotsiaalset ja kultuurilist lõimumist.

Selle eesmärgi nimel tehti projektis järgmist:

  • loodi terviklik tööriistakomplekt, parimate tavade juhised ning koolituste õppekava, et kaasamisprotsessi kõige tõhusamal viisil toetada;
  • toetati ema ja lapse vastastikust suhtlust võõrkeele õppimise protsessi edendamiseks;
  • koolitati rohkem põgenikega töötavaid koolitajaid ja vabatahtlikke.

Projekti tulemusi:

  • kaasamist toetavate parimate tavade juhised, mis põhinevad pagulasperede vajaduste analüüsil;
  • koolitused emadele ja lastele, mis keskenduvad keeleoskuse arendamisele ja pagulasperede lõimimisele;
  • koolitaja väljaõpe täiskasvanute õpetajatele, võõrkeele õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja koolitajatele, kes puutuvad töös kokku põgenikest naiste ja lastega;
  • parimate tavade juhised ja veebikoolitused semu/mentorlusprogrammideks.
Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Austria; Itaalia; Küpros; Türgi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar