Kava õpetajatele hariva dialoogi analüüsiks (T-SEDA)

„T-SEDA” on laiahaardeline multimeediamaterjal, mis on mõeldud kõikide haridustasemete õpetajatele, et toetada klassiruumis dialoogi kasutamist. See aitab õpetajatel süstemaatiliselt analüüsida ja arendada dialoogi kasutamist enda klassis õpetaja juhitava uurimistöö kaudu. Kohaliku kolleegist nõuandja juhendamine ja teadmised aitavad kaasa laiendatavusele, kestlikkusele ja kohalikule osalusele.

Dialoog klassiruumis viitab õpilaste ja õpetajate ning eakaaslaste rühma vestlusvormidele, mille käigus nad arendavad edasi teiste ideid ja toovad lugupidavalt välja nende kitsaskohad. See suurendab õpilaste osalust tunnitegevuses ja toetab aineõpet.

Komplekt „T-SEDA” on teadusuuringutel põhinev avatud multimeediamaterjal, mis toetab praktikuid kõigil haridustasemetel klassiruumi dialoogi edendavate meetodite väljatöötamisel, arendades edasi nende endi uurimistööd ja mõjutegevusi. Selle peamiste tööriistade hulgas on enese testimine dialoogil põhinevate õppemeetodite kohta, reflektiivse uurimise juhised, koodisüsteem klassiruumi suhtluse dialoogivormide süstemaatiliseks jälgimiseks ja salvestamiseks ning illustreerivad videod.

Komplekti „T-SEDA” töötasid välja Cambridge'i ülikooli teadlased ja praktiseerivad õpetajad. Lisaks meeskonnale on seda kasutanud üle 360 praktiku paljudes haridusasutustes erinevates riikides, vanuserühmades ja ainevaldkondades. Mõju praktikale on dokumenteeritud.

Tüüp
Document (direct evidence)
Riik
Hispaania; Suurbritannia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar