Projekt „Jump@school“ – haridussüsteemist varakult lahkumist ennetava mudeli katsetamine

Haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamiseks töötati projektis „Jump@school“ välja uuenduslik sekkumismudel, mida katsetati ja hinnati, kuidas see mõjutab haavatavate õpilaste suhtumist kooli. Projektis osalev konsortsium koosnes kümnest partnerist kuuest riigist, neljast koolist ja 480 õpilasest vanuses 14–17 aastat.

Projekti lõppeesmärk oli esitleda vaatenurki, soovitusi ja ettepanekuid sellise kutseõppe- ja hariduspoliitika määratlemiseks, mis suudab kooli poolelijätmist ennetada ja sellega võidelda. Siinjuures peeti silmas ka uusi proovikive, mis on tingitud Euroopa praegusest sotsiaalmajanduslikust olukorrast (majanduskriis, kõrge noorte töötuse määr, rändeprobleemid).

Projektis „Jump@school“ loodi sekkumismudel, mille eesmärk on vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist. See põhineb individuaalsete ja rühmategevuste kombineerimisel, suhtel territooriumiga ja juhtumikäsitluse lähenemisviisil.

Tegevused hõlmavad:

  1. individuaalseid nõustamissessioone osalejate ja Jumpi elluviijate vahel;
  2. individuaalsete arengukavade koostamist;
  3. rühmategevusi, nt avakoosolekut teekonna alustamise tähistamiseks ja jäämurdmiseks ning õpikodasid loovuse, enesehinnangu, enesekindluse ja suhtlemise arendamiseks.
Tüüp
Document (direct evidence)
Riik
Austria; Hispaania; Itaalia; Poola; Saksamaa; Türgi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar