Projekt „Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education“

Pilt: Project Logo

Projekti „Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education“ (RA; „Kõigi õppijate õpiedukuse parandamine kaasava hariduse kaudu“) eesmärk oli esitleda tõendeid tulemuslike tavade kohta saavutustaseme tõstmisel ning koolide ja kogukondade suutlikkuse suurendamisel, et kaasata ja toetada kõiki õppijaid.

Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur viis projekti RA läbi aastatel 2014–2017, tuginedes eelmisele projektile RA4AL aastast 2012. Projektis uuriti lähenemisviise, mis mõjutavad otseselt või kaudselt noorte motivatsiooni ja õppimisvõimet. Projekti järeluuring viidi läbi 2019. aastal.

Projekt hõlmas õppijaid, õpetajaid, koolijuhte, uurijaid, vanemaid ning kohalikke ja riiklikke poliitikakujundajaid.

Projekti RA väljundite seas olid:

  • personali kaasatust suurendavate meetmete loomine;
  • suurenenud vanemate kaasatus;
  • tihedam koostöö laiema kogukonnaga (nt ümbruskonna koolid, ülikoolid);
  • süvaõppe pedagoogika uurimine;
  • edu saavutamisele ja arengule suunatud mõtteviisi arendamine;
  • valdkondadevaheline õpetamine asjakohasema õppekava pakkumiseks;
  • fookus eneseanalüüsil ja kaasavate tavade kvaliteedi uurimisel;
  • personali kutsealane areng.
Tüüp
Document (indirect evidence)
Riik
Austria; Belgia; Eesti; Hispaania; Holland; Horvaatia; Iirimaa; Island; Itaalia; Kreeka; Küpros; Leedu; Luksemburg; Läti; Malta; Norra; Poola; Portugal; Prantsusmaa; Rootsi; Saksamaa; Slovakkia; Sloveenia; Soome; Suurbritannia; Taani; Tšehhi; Ungari; Šveits
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar