Projekt „Preventing School Failure“: kaasava hariduspoliitika potentsiaali uurimine süsteemi ja üksikisiku tasandil

Pilt: PSF project logo

Projekti „Preventing School Failure“ (PSF; „Õppeedutuse ennetamine“) eesmärk oli tegeleda kaasamise ja õigluse vajakajäämisega haridussüsteemis, tuues esile seose õppeedutuse ja kaasamispoliitika vahel. Projekti eesmärk oli uurida tõendeid, mis viitavad sellele, et kaasav hariduspoliitika võib aidata õppeedutust ennetada – nii üksikisikute kui ka kogu süsteemi vaatenurgast.

Projektis PSF käsitleti riikliku ja kohaliku tasandi kaasavaid poliitikaraamistikke, mis toetavad tõhusalt koolide arengut viisidel, mis kaasavad kõiki õppijaid, hoiavad ära ebaõnnestumised ja tagavad õppija edu koolis ja elus. Süsteemi tasandi lähenemisviise uurides lisas see koolis edasijõudmatuse käsitlemisele süsteemi vaatenurga, keskendumata ainult üksikutele õppijatele.

Projektis analüüsiti paralleelselt kaht liiki dokumente:

  • õppeedutuse ennetamise ja kaasava hariduse seoste teemalise Euroopa ja rahvusvahelise teaduskirjanduse ülevaatamine ja analüüs;
  • olemasolevate riiklike õppeedutust ennetavate poliitikameetmete käsitlemine, kogudes teavet osalevatelt riikidelt, et tuvastada, missugust poliitikat nad õppeedutusega tegelemiseks rakendavad.

Projekti (2018–2020) koordineeris Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur.

Tüüp
Document (indirect evidence)
Riik
Eesti; Iirimaa; Island; Kreeka; Läti; Malta; Rootsi; Saksamaa; Serbia; Slovakkia; Soome; Suurbritannia; Tšehhi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar