Hindamiskeskkond kultuuridevaheliste mentorlusvahendite ja -tavade edendamiseks koolis (E-EVALINTO)

Pilt: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO eesmärk on edendada eakaaslaste juhendamist, et vähendada sisserändajatest õpilaste koolist väljalangemist ja tunnustada kultuuriseoste väärtust, samuti arendada IKT-raamistikku kultuuridevahelises kontekstis vajalike tegevuste hindamiseks, juhtimiseks ja arendamiseks. Programmist „Erasmus+“ rahastatud projektis keskendutakse otsustusprotsessidele ja eri mustrite tuvastamisele analüüsitavates olukordades.

Võitlus haridussüsteemist varakult lahkumise vastu on hüppelaud, mis aitab parandada noorte võimalusi ning toetada arukat, kestlikku ja kaasavat majanduskasvu, nagu on toodud ELi 2020. aasta strateegia prioriteetides. Projekti E-EVALINTO eesmärk on rakendada varajase sekkumise strateegiat, et vähendada lõhet migrantidest ja mittemigrantidest õpilaste vahel.

Projektis keskendutakse kultuuridevaheliste mentorlusprogrammide ja tegevuste elluviimisele. Neid toetab IKT-keskkond, mis koosneb tööriistade ja tavade komplektist ehk raamistikust, mis aitab hinnata kultuuridevahelisi probleeme kooli kontekstis ning arendab:

  • ennetus- ja varajase sekkumise strateegiat, mis põhineb eakaaslaste juhendamisel, et vähendada sisserändaja taustaga noorte õpilaste haridussüsteemist varakult lahkumist;
  • IKT-raamistikku kultuuridevahelises kontekstis asjakohaste tegevuste hindamiseks, juhtimiseks ja arendamiseks.
Tüüp
Praktika (indirect evidence)
Riik
Hispaania; Iirimaa; Itaalia; Küpros; Poola
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar