Projektõpe noortele täiskasvanutele (PLYA)

Pilt: PLYA / PUM-O

Algatuse PLYA peaeesmärk on pakkuda individuaalset tuge 15–26aastastele NEET-noortele, kes ei õpi ega tööta, ning koolist väljalangemise ohus õpilastele. Algatuse lõi 1999. aastal Sloveenia Täiskasvanuhariduse Instituut, kes selle tegevust endiselt seirab ja toetab.

Algatus PLYA toetab osalejaid kutsealase identiteedi arendamisel, rõhutades tööturule sisenemisel muu hulgas algatusvõimet ja ettevõtlust. Algatus aitab neil arendada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tööturule (taas)sisenemiseks, edasisteks õpinguteks ja koolitusteks.

Meetmete hulgas on isikliku karjääriplaani koostamine, individuaalne nõustamine Sloveenia tööturuametis ja teistes asutustes, mitmesugused ühised ja individuaalsed õpiprojektid ning rühmategevused, kus osalejad õpivad ja arendavad võtmepädevusi.

Tulemused näitavad, et umbes kolm neljandikku osalejatest on peaeesmärgid saavutanud – nad on suurendanud enesekindlust, tugevdanud enesekontrolli, enesejuhtimist ja teisi oskusi, mis nende elu eri tahke toetavad.

Tüüp
Praktika (indirect evidence)
Riik
Sloveenia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Üksikisikud
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Kohalik rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar