Abinõud koolist väljalangemise vastu

Kaasava hariduse edendamine ja varakult koolist lahkumise tõkestamine

  • Kas sooviksite leida oma õpilaste toetamiseks tõhusamaid viise?
  • Kas tahate parandada koolikohustuse täitmist ja vähendada koolist väljalangemist?
  • Kas otsite võimalusi suurendada oma koolis vanemate kaasatust?
  • Kas teil on palju õpilasi, kelle emakeel ei ole õppekeel?
  • Kas kaalute koostööpõhisemate meetodite rakendamist õpetamis- ja õppetöös?

Lugege edasi! Käesolevast veebivahendist leiate mitmesuguseid abimaterjale.

Loe lisaks

Sirvige uusimaid materjale Uurige heade praktikavõimaluste ja inspireerivate näidiste üha kasvavat kogu Hinnake oma kooli Saage personaliseeritud aruanne oma kooli kaasamispoliitika- ja praktika kohta Vaata meie videoid Ideede saamiseks vaata videolugusid heade tavade kohta Näidake, mis teid huvitab Saage vastavalt oma huvidele dokumente ja juhtumianalüüse Soovita materjali Jagage projekti või kogu kooli hõlmavat lähenemisviisi kaasava hariduse teemal