Erasmus+ eTwinning: koordinaatori käsiraamat

Selles käsiraamatus antakse selgeid juhiseid ning tutvustatakse võimalusi ja näiteid eTwinningu portaali kasutamise kohta rändeprojektideks (Erasmus+ KA1) ja strateegilisteks partnerlusteks (Erasmus+ KA2).

eTwinningu portaal rikastab projektitegevusi uuenduslikkuse ja interaktiivsusega ning toetab neid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaudu. See pakub rakendusvõimalusi nii rändeks kui ka koolide ja eelkoolide partnerlusteks. Portaali saab kasutada projektipartneritega suhtlemise vahendina, õpilasi ühendava e-klassiruumina, dokumendiarhiivina, projektitulemuste levitamise vahendina ning projekti jätkusuutlikkuse tagajana.

  • Väljaandja: CMEPIUS, Ob železnici 30a
  • Aasta: 2019
  • Keeled: inglise
  • Allalaadimine