Privaatsuspõhimõtted

Euroopa Komisjon, hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat (DG EAC), Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) ning EUN Partnership (EUN) kui EACEA teenuseosutajad on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele.

School Education Gateway platvorm kogub ja töötleb isikuandmeid kooskõlas määrusega (EL) nr 2018/1725 isikuandmete kaitse kohta Euroopa Liidu institutsioonide, asutuste ja ametite poolt (isikuandmete kaitse määrus). Kõiki andmeid kogutakse Euroopa Liidus asuvas andmebaasis.

Me väärtustame teie usaldust ning tahame olla kindlad, et te saate aru meie põhimõtetest ja tavadest, mis seonduvad teie andmete kaitsega School Education Gateway platformil.

1. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest (vastutav töötleja)?

Vastutav töötleja on Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet.

Isik, kes vastutab töötlustoimingute eest: 

EACEA üksuse A6 juht
Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brüssel
E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me seda teeme?

A. Kasutaja profiil: isiklik ja organisatsiooni teave

Alljärgnevaid isikuandmeid töödeldakse School Education Gateways, kui kasutaja loob sellel platvormil oma konto.

Soovi korral võivad liikmed liituda ühe või mitme organisatsiooniga.

Alltooodud tabelist näeb, millised andmed on kohustuslikud ja millised valikulised üksikisikute ja organisatsioonide puhul, kui nad soovivad School Education Gateway portaali registreeruda.

Isikuandmed Organisatsiooni andmed
Kohustuslik Eesnimi
Perekonnanimi
E-post
Kasutajatüüp
Riik
Organisatsiooni nimi
Aadress
Linn
Sihtnumber
Riik
Piirkond
Tüüp
PIC (osaleja identifitseerimiskood)
Kontaktisik (link olemasolevale kasutajaprofiilile)
Valikuline Foto Kirjeldus
Veebisaidi URL
Facebooki URL
Twitteri URL
LinkedIni URL
Foto

B. Teave veebikursustel osalemise kohta

School Education Gateway pakub kasutajatele võimalust osaleda veebikursustel Teacher Academy kaudu. Nendele kursustele registreerumiseks on vaja luua School Education Gateways kasutajakonto (vt eespool), kuid lisaisikuandmeid selleks ei nõuta.

Veebikursuste raames võidakse koguda alljärgnevaid andmeid, sh isikuandmeid:

 • õpilaste loodud sisu, nt esitatud ülesanded, vastastikuse hindamise ülesanded ja õpilaste vastav tagasiside;
 • kursuse andmed, nagu õpilaste vastused küsitlustele, foorumi sissekanded ja uurimused;
 • kommentaarid, fotod ja muud vahendid, mida on jagatud avalike foorumite kaudu (või samalaadsed kolmanda isiku suhtlustööriistad, nagu Padlet või Tricider). Need foorumid võivad olla platvormil või neid võib olla lingitud platvormi kaudu.
 • Väliste, kolmanda isiku tööriistad on veebikursuste valikuline osa. Neid tööriistu haldavad kolmanda isiku veebisaidid omaenda privaatsuspõhimõtete kohaselt. Nendele registreerudes nõustuvad osalejad, et nende isikuandmeid töötlevad need kolmandad isikud (andmetöötlejatena). Me soovitame teil tutvuda vastavate kolmandate isikute veebisaitide privaatsuspõhimõtetega, et saada täpsemat teavet.

Teave, mis on avaldatud foorumites ja muudes arutelukeskkondades, on platvormil nähtav teistele veebikursusel osalejatele. Osalejatel soovitatakse olla alati väga ettevaatlik, kui nad postitavad isiklikku või tundlikku teavet, ning veenduda, et neil on olemas asjakohased load jagada sellist teavet nagu fotod vms.  

C. Teave kolmandate isikute veebisaitidelt või teenustest

School Education Gateway võib saada isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kui kasutajad pääsevad ligi või logivad sisse kolmanda isiku veebisaidile, mis kuvavad oma platvormil vastavat teavet, nt Facebook, Twitter või Padlet. See teave võib sisaldada teksti ja/või pilte, mis pärineb kolmanda isiku veebisaidilt.

School Education Gateway saab isikut tuvastada võimaldavat teavet (nt kasutaja nimi, kasutaja ainulaadne identifitseerimisnumber kolmanda isiku veebisaidil ja kasutaja e-posti aadress) ka kolmanda isiku veebisaidilt, kui kasutaja logib sisse, kasutades kolmanda isiku veebisaidi autoriseerimismehhanismi: Facebook, Twitter, Google või LinkedIn.

Kolmanda isiku veebisaidid pakuvad veebikursustega seotud tööriistu ja teenuseid, nagu veebiküsitlused, vastastikuse märkimise mehhanismid või sotsiaalmeedia funktsioonid võivad samuti koguda isikut tuvastada võimaldavat teavet, olenevalt selle partnersaidi kasutamisest selliste veebikursusega seotud tegevuste raames. Kolmanda isiku veebisaidid võivad jagada sellist teavet School Education Gatewayga, et parendada School Education Gateway teenuseid, kolmanda isiku veebsaidi teenuseid ja isiku õpikogemust. Sellised andmed hõlmavad teavet, nagu partnersaidil veedetud aeg ja sirvitud lehekülgede arv. Selliste tööriistade kasutamine on veebikursustel alati vabatahtlik.

D. Muud andmed

Kasutajad võivad postitada platvormil avaldatud artiklite kohta kommentaare. Samuti võivad nad postitada avalikke kommentaare, arvustusi ja loendeid „Erasmus+“ tööriistade rubriigis (kursuse kataloog, mobiilsusvõimalused ja strateegilised partnerlused), mille suhtes kohaldatakse Põhimõtteid ja tingimusi. Kõigil nimetatud juhtudel saavad liikmed esitada teavet eesmärgiga avaldada oma kommentaare, arvustusi ja loendeid.

Kasutajad peaksid panema tähele, et administraatorid pääsevad kasutajate sõnumitele ja teadetele ligi vigade leidmise eesmärgil.

Kasutajad võivad lisaks osaleda küsitlustes või veebinaridel või registreeruda meililoenditesse. Sel juhul esitavad kasutajad teavet sellistes algatustes osalemise eesmärgil.

School Education Gateway platvormil võidakse koguda ka sellist teavet nagu kasutaja IP-aadress, internetiteenuse pakkuja (ISP), brauser, operatsioonisüsteem, umbkaudne kasutusaeg, viitav sait, spetsiifiline kasutaja suhtlus süsteemide funktsionaalsuse suhtes ning muu sarnane andmevahetus kasutaja arvuti ja School Education Gateway platvormi vahel. Neid ei seostata konkreetsete kasutajakontodega, välja arvatud kasutaja jälitamiseks juhul, kui kahtlustatakse põhimõtete ja tingimuste rikkumist.

Viimasena kogutakse korrapäraselt koondstatistikat, sealhulgas kasutajate arv teatud perioodil, kasutajate valitud kursused ja konto kasutamine.

3. Mis eesmärkidel me teie andmeid töötleme? 

Isikuandmete töötlus on vajalik selleks, et:

 • võimaldada registreerunud isikutel kasutada platvormi teenuseid, näiteks:
  • postitada kommentaare, arvustusi ja loendeid;
  • kasutada erinevaid platvormi omadusi, nagu lemmik- või salvestatud otsingud;
  • rikastada kasutaja profiili.
 • käsitleda kasutajatoe küsimustikke, sisusoovitusi, raporteeritud kirjeid jms;
 • võimaldada School Education Gatewaysse registreerunutel suhelda ja teha koostööd vastastikuse usalduse ja lugupidamisega;
 • võimaldada ja lihtsustada seiret ja uurimistegevust;
 • arendada teavitustegevust ja kommunikatsiooni School Education Gateway platvormi ja teenuste raames;
 • saata kasutajatele uuendusi ja asjakohast teavet (nt uudiskirjad või infolehed kursuste pakkujatele), mis on seotud School Education Gatewayga, ning teavitada kasutajaid teistest seotud tegevustest, mille vastu nad võivad huvi tunda Euroopa Komisjoni algatuste raames;
 • võimaldada veebikursusi hallata ja ellu viia, sh:
  • jälgida kursustel osalemist, akadeemilisi edasijõudmist ja moodulite täitmist;
  • jagada isiku tuvastamist võimaldavat teavet ja akadeemilist edasijõudmist veebikursusel juhendajate ja moderaatoritega, kes seal õpetavad või selles muul moel osalevad;
  • võimaldada kasutajatel panustada veebikursustesse hinnangute, kommentaaride, järjehoidjate, tag’imise, küsimustikele vastamise, foorumites osalemise ja muude suhtlustööriistade kaudu ning laadida üles oma materjale;
  • esitleda ja kokku võtta kursuse tulemusi;
  • taaskasutada ja viidata foorumipostitustele ja suhtlusvahenditele ning edendada tulevaste kursuste võimalusi;
  • jagada kasutajaid gruppidesse või teemapõhiste tegevuste järgi;
 • võimaldada ja parandada kasutuskogemust praegustes ja tulevastes projektides, mida algatab Euroopa Komisjon, ligipääsukontrolli, kasutussageduse jälgimise, otsingukäitumise, eelistuste ja seadete alusel;
 • võimaldada koguda, liigitada ja kokku võtta kasutajate panuseid foorumites ning teistes arutelutööriistades;
 • teha koondstatistikat, sh kasutajate arv teatud perioodil, eelistatud teemad ja/või liikmete/kontokasutajate riigid.

4. Millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesannete täitmiseks või liidu institutsiooni või asutuse avaliku võimu teostamiseks (mida sätestab liidu õigus) (määruse 2018/1725 artikli 5 lõige 1a);

 • „Erasmus+“: ühenduse haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mille aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11.12.2013 määrus (EL) nr 1288/2013, millega tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (OJ L 347, 20.12.2013, lk 50–73.
 • Komisjoni 18.12.2013 rakendusotsus, millega loodi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus ning millega tunnistati kehtetuks otsus nr 2009/336/EÜ (2013/776/EL): artikkel 3a.
 • Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse ning EUN Partnership AISBLi vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingud 2017-3597, 2017-3598 ja 2017-3599.

Andmete töötlemine, mis ei ole kaetud ülaltoodud õigusliku alusega, põhineb andmesubjekti nõusolekul (määruse 2018/1725 artikli 5 lõige 1d).

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Statistika kogumise ja uurimistöö tegemisega seotud andmeid hoitakse kogu School Education Gateway kestuse ajal koondatud ja anonüümsel kujul.

Kasutaja profiiliga seotud andmeid hoitakse maksimaalselt kolm aastat pärast kasutaja viimast sisselogimist. Kui kasutaja viimasest sisselogimisest on möödunud kolm aastat, muutub profiil automaatselt inaktiivseks, mis tähendab, et seda enam teised kasutajad ei näe. Kasutajale saadetakse teavitus, milles selgitatakse, et tema profiil on muutunud inaktiivseks ning ta saab enda konto kahe nädala jooksul uuesti sisse logides taas aktiveerida. Kui kasutaja kahe nädala jooksul kontole sisse ei logi, kustutatakse tema konto lõplikult. Kõik isikuandmed sel juhul anonüümitakse. Isikuandmed, mis kasutaja on kolmandate isikute tööriistade kaudu sisestanud (nt veebikursustel, kasutades välist veebitööriista, nagu Facebook, Twitter või Padlet), ei ole vastutava töötleja vastutusalas ja neid seepärast ei anonüümita.

Selleks et konto inaktiveerida või kustutada, võtke ühendust kasutajatoega aadressil support@schooleducationgateway.eu.

Juhul, kui kasutaja palub enda profiili inaktiveerimist või kui tema profiil inaktiveeritakse automaatselt, ei näe teised School Education Gateway kasutajad enam selle kasutaja andmeid. Andmeid hoitakse ainult anonüümses vormis, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Kui deaktiveeritud profiiliga kasutajad soovivad jätkata platvormi kasutamist, peavad nad end uuesti registreerima. Andmed jäävad koondvormis üksnes uurimis- ja seire-eesmärkidel EACEA, Euroopa Komisjoni, riigi või piirkondlike koolivõimude, School Education Gateway rakendamise eest vastutavate asutuste (keskse ja riiklike kasutajatugede) ning teiste kolmandate isikute (vt p 3) valdusesse, kellele on koolivõimuasutused vastava volituse andnud.

6. Kes pääseb teie isikuandmetele ligi ja kellele neid avaldatakse?

Ülaltoodud eesmärkidel pääsevad andmetele rangelt ligi üksnes järgmised isikud:

 • Euroopa Komisjon, hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (EAC) selleks määratud töötajad;
 • EACEA selleks määratud töötajad;
 • teenuseosutaja EUN Partnershipi selleks määratud töötajad.

Osa kasutajate esitatud andmeid kuvatakse üksnes nende selgesõnalisel nõusolekul School Education Gateway portaali avalikul alal, mis tähendab, et neile andmetele pääseb internetis vabalt ligi. Sellisel juhul on kasutajal õigus oma andmed kustutada. Avalikustatavad andmed on täpsemalt järgmised:

Organisatsiooni andmed on näha kõigile kasutajatele organisatsiooni lehel:

 • nimi, aadress, linn, riik, foto, Facebooki URL, Twitteri URL, LinkedIni URL ja veebisait;
 • organisatsiooniga seotud registreerijad (ees- ja perekonnanimi, riik, pilt);
 • kursused, mobiilsusvõimalused, strateegiliste partnerluste loendid, mille on avaldanud organisatsiooni liikmed;
 • hinnangud, mis põhinevad organisatsiooni kursuste (kui need on olemas) keskmisel skooril;
 • arvustuste ja hinnangute loend, mille on esitanud teised kasutajad organisatsiooni kursuste kohta.

Registreerunud isiku teave:

 • Alljärgnevad registreerunud isiku andmed on näha kõigile kasutajatele ainult avalikul organisatsiooni lehel (kui kasutaja on seotud ühe või mitme organisatsiooniga): ees- ja perekonnanimi, riik, pisipilt (kui see on olemas).
 • Kasutaja profiili leheküljele pääsevad ligi ainult teised sisseloginud kasutajad ning neile on näha muu hulgas järgmine teave: ees- ja perekonnanimi, organisatsioon(id), riik, foto, kasutajatüüp, registreerunud isiku kommentaarid, liikme meeldivaks märgitud artiklid ning teave selle kohta, kas registreerunud isik on portaalis tõendite alusel tuvastatud.  
 • Igasugune registreerunud kasutajate poolne kommenteerimine, arvustamine, hindamine ja on nähtav veebisaidi kasutajatele, kui nad vaatavad kommenteeritud või arvustatud teemat, ning samuti leitav otsimootorite kaudu.
 • Kasutaja tegevus veebikursustel on nähtav ainult registreerunud kasutajatele, kes on samuti kõnealusele kursusele registreerunud.

Spetsiifiliste andmete edastamine kolmandatele isikutele (nt uurimiskeskustele ja ülikoolidele) on lubatud vastutava töötleja eriloal, kuid neid andmeid edastatakse anonüümsel kujul.

Isikuandmeid ei tohi kunagi kasutada turunduseesmärkidel.

7. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kogutud isikuandmeid ja kogu sellega seotud teavet säilitatakse teenusepakkuja (European Schoolneti) turvalistes serverites.

Teenusepakkujaga sõlmitud lepingusse on lisatud andmekaitsesäte, mis tagab, et teie andmeid töödeldakse kooskõlas kohalduva seadusega.

Teenusepakkuja arvutikeskused on lepinguga võtnud kohustuse järgida oma tegevuses Euroopa Komisjoni turvalisusdirektiive ja norme, mille on turvalisusküsimuste peadirektoraat sellist tüüpi serverite ja teenuste jaoks loonud.

8. Millised õigused on teil seoses oma isikuandmetega ja kuidas saate neid kasutada?

Teil on õigus:

 • paluda ligipääsu isikuandmetele, mis meil teie kohta on;
 • paluda enda isikuandmete parandamist või neid ise enda profiilil parandada;
 • paluda teatud tingimustel enda isikuandmete kustutamist;
 • paluda teatud tingimustel enda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • esitada igal ajal enda konkreetse seisundiga seotud vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • paluda, et teie andmed kantaks tavapäraselt kasutatavas masinloetavas standardformaadis üle teise organisatsiooni (andmete liikuvus);
 • enda nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teil on õigus esitada enda konkreetse seisundiga seotud vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele määruse 2018/1725 art 23 alusel.

Lisaks on teil seaduses kirjeldatud juhtudel õigus mitte alluda teid mõjutavatele automatiseeritud otsustele (mille on teinud üksnes masinad).

9. Teie kaebeõigus isikuandmetega seotud konflikti korral

Isikuandmete kaitse teemalise konflikti tekkimisel saate pöörduda vastutavate töötlejate poole ülaltoodud aadressil ja e-kirja teel (punkt 1).

Samuti võite ühendust võtta EACEA andmekaitseametnikuga e-posti aadressil eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Võite igal ajal esitada kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile: https://edps.europa.eu/.


[i] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.10.2018 määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (OJ L 295, 21.11.2018, lk 39).