Erasmus+ tööriistad - kasutustingimused

Siin antakse teavet selle kohta, mis tingimustele peavad vastama Erasmus+ tööriistade alla postitatavad teated/pakkumised. Et tagada maksimaalne ja kestev kasu kõikidele koolidele ja õpetajatele, peavad kõik pakkumised vastama allpool väljatoodud tingimustele ning järgima Erasmus+ programmi eesmärke ja standardeid.

 Need kasutustingimused täiendavad veebilehe üldist juriidilist teavet.

Lugege palun ka korduma kippuvaid küsimusi ja õpetust.

Tööriistade vastutamatusesäte

Kui olete Erasmus+ tööriistade kasutaja, tutvuge hoolikalt alloleva infoga.

 • Erasmus+ tööriistad on osa School Education Gatewayst, portaalist, mille avas Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat koostöös Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet.
 • Kursusi, mobiilsusvõimalusi ja strateegilise partnerluse päringuid lisavad iseseisvad organisatsioonid ning Euroopa Komisjon ei võta nende sisu, korralduse ega juhtimise osas mingit vastutust.
 • Euroopa Komisjon ega riiklikud bürood ei kontrolli pakkumisi enne nende lisamist, kuid ebasobivad pakkumised palutakse kasutustingimuste järgmiseks eemaldada.
 • Valides andmebaasist kohapeal kursuse, mobiilsusvõimaluse või strateegilise partnerluse, pole garanteeritud, et kool saab Erasmus+ rahastuse.
 • Erasmus+ taotluse esitamiseks pole vajalik, et kursus, mobiilsusvõimalus või strateegiline partnerlus oleks kantud School Education Gateway nimekirja.

Põhitingimused

 • Erasmus+ tööriistade kasutamine on tasuta nii postitajatele kui ka üksikisikutele, kes otsivad enda kriteeriumitele vastavat pakkumist.
 • Igaüks saab lisada kohapeal kursuse, mobiilsusvõimaluse või strateegilise partnerluse päringu. Ainus tehniline eeldus on kasutajakonto olemsaolu, mis on seotud organisatsiooniga. Kui see konto on loodud, saavad kasutajad igasse rubriiki postitada.
 • Et pääseda ligi teatud School Education Gateway ja Erasmus+ tööriistade funktsioonidele, peab looma konto ja saama liikmeks.
 • Püüame tagada, et veebisait töötaks tõrgeteta. Siiski ei vastuta School Education Gateway selle eest, kui veebisait muutub meie kontrolli alt väljas olevatel tehnilistel põhjustel ajutiselt kättesaamatuks.
 • School Education Gateway ei vastuta veebisaidi sisule antud hinnangute ega kommentaaride eest.
 • School Education Gateway jätab endale õiguse veebisaiti ja Erasmus+ tööriistu, samuti käesolevaid tingimusi igal ajal ja ette teatamata muuta.

Mõistliku kasutamise poliitika

Kui avaldate sisu, kasutades Erasmus+ tööriistu, lugege hoolikalt allolevat infot.

 • Postitajad vastutavad tõese ja asjakohase teabe avaldamise eest oma pakkumistes. See hõlmab ka teabe haldamist ja vajadusel uuendamist.
 • Postitajad tagavad, et mistahes teave, mida nad platvormil jagavad, on tõene (osas, milles antakse edasi fakte) ning edastatud tõepäraselt (osas, milles antakse edasi arvamusi).
 • Keelatud on postitada või saata platvormile materjali, pilte, videoid või muud sisu, mille kasutamiseks puudub postitajatel luba.
 • Keelatud on esineda teise isiku või asutusena, või end muul viisil vääralt või moonutatult esitleda.
 • Keelatud on töödelda pakkumisi või nende osi (sh pealkirju, kirjeldusi, metaandmeid, kuupäevi, kontaktandmeid jne) selliselt, et see võib lugejaid eksitada või nende eest olulist teavet peita. Muu hulgas on keelatud esitada väärat või moonutatud teavet nähtuvuse parandamiseks otsingutulemustes või postitada/suunata postitama mitteehtsaid kommentaare või hindeid.

Kasutustingimuste rikkumine

Mõistliku kasutamise poliitika mittejärgmine on platvormi kasutamise loa aluseks olevate kasutustingimuste sisuline rikkumine, mille tagajärjena võime igal ajal, ilma eelneva hoiatuseta, kasutada üht või kõiki järgmisi abinõusid:

 • kohene, ajutine või alaline meie saidi kasutamise keeld;
 • teie poolt meie saidile üleslaaditud postituse või materjali kohene, ajutine või alaline eemaldamine, kui see on ebatäpne, ebasobiv või ei ole kooskõlas veebisaidi eesmärkide või sihtrühmaga;
 • kasutajate hinnangute/kommentaaride ja nendele antud vastuste kohene, ajutine või alaline eemaldamine meie äranägemisel, kui need on kuritahtlikud või näivad olevat pettused või duplikaadid;
 • hoiatuse tegemine.

Käesolevate kasutustingimuste rikkumise tagajärjed valitakse rikkumise raskusastme põhjal, arvestades ka kasutaja ajalugu platvormi kasutamisel. Platvormi kasutamise õiguse alatiseks äravõtmine on õigustatud ainult juhul, kui kasutajat on eelnevalt seoses käesolevate kasutustingimuste rikkumisega hoiatatud, et järgmise rikkumise korral võib temalt platvormi kasutamise õiguse alatiseks ära võtta.

Kui teie mistahes vormis postitused on eemaldatud või teie veebisaidi kasutamise õigus on ära võetud või on piiratud teie ligipääsu platvormile või Erasmus+ tööriistadele, on teil õigus küsida, miks selline otsus tehti. Küsimus tuleks saata aadressil support@schooleducationgateway.eu. Kui küsimus on esitatud kuritahtlikult, eriti selle korduvuse tõttu, ei vastata sellele sisuliselt. Sellisel juhul teavitatakse teid, et küsimus on liigitatud kuritahtlikuks ning rohkem sellele ei vastata.

Võite edastada enda kommentaarid seoses teilt võetud õigusega platvormi kasutada aadressil EAC-SEG@ec.europa.eu kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.


Üksikasjalikud kasutustingimused

Kursuste kataloog

 • Kursuste kataloog on mõeldud kursusepakkumiste postitamiseks, mis vastavad Erasmus+ rahastatavale personali liikuvuse meetmele (1. põhimeede: üldhariduse valdkonna töötajate õpirände projekt).
 • Taotluste tähtaegade, tingimuste ja protseduuride kohta uurige lisateavet Erasmus+ veebisaidilt.
 • Kui olete kursusepakkuja, uurige allpoolt „Kvaliteedinõudeid 1. põhimeetme (üksikisikute õpiränne) kursustele“.
 • Palun arvestage, et praegu saavad ainult School Education Gateway administraatorid kursuste kataloogi uusi veebikursusi lisada.

Mobiilsusvõimalused

 • Andmebaasi eesmärk on pakkuda võimalust postitada koolipersonalile suunatud mobiilsusvõimalusi. Näiteks on oodatud pakkumised töövarjuks minekuks, vaatlusperioodideks ja õpetamistöö tegemiseks välismaal asuvas koolis või mõnes muus organisatsioonis.
 • Tööajate mobiilsusega seotud kulude osas võib Erasmus+ pakkuda toetust iga kooli Euroopa arengukava raamistiku osana (vaata 1. põhimeedet: üldhariduse valdkonna töötajate õpirände projekt).
 • Lisainfot taotluste tähtaegade, tingimuste ja protseduuride kohta leiate Erasmus+ veebilehelt.

Strateegilised partnerlused

 • Andmebaasi eesmärk on pakkuda võimalust lisada projektiideid ja teateid partnerite leidmiseks, mille toel võiks koolihariduse sektoris kujuneda ELi rahastatav strateegiline partnerlus:
  • strateegilised partnerlused, mis toetavad innovatsiooni;
  • strateegilised partnerlused, mis toetavad heade tavade vahetamist.
 • Lisainfot taotluste tähtaegade, tingimuste ja protseduuride kohta leiate Erasmus+ veebisaidilt.

Kvaliteedinõuded 1. põhimeetme (üksikisikute õpiränne) kursustele

Sellel lehel kirjeldatakse programmiga Erasmus+ seotud õpetajakoolituse kursustele esitatavaid nõudeid. Käsitletakse teavet ja läbipaistvust, sisu, pedagoogikat ja muid teemasid. Et tagada koolidele ja õpetajatele võimalikult suur ja kestev kasu, oodatakse, et kursusepakkujad vastavad nendele nõuetele ning järgivad Erasmus+ programmi eesmärke ja standardeid. Need nõuded peaksid aitama ka koolidel sobivaid kursuseid leida.