Õpetajad ja teadlased: siin on teie kohtumispaik!

Image: Joanna Kosinska / Unsplash.com

Uurimistööd ei tehta üksnes ülikoolides. Ka õpetajad võivad enda igapäevatöö käigus uurimistööd läbi viia, kasutades tsüklilist muudatuste, andmete kogumise ja peegeldamise strateegiat. Seda kutsutakse tegevusuuringuks ning see on hea viis, kuidas koos kolleegidega kooli tõendipõhise arendamise osas juhiroll võtta. Uurige kolme allolevat näidet – ehk saate neid mõnes aspektis eeskujuna kasutada!

Tegevusuuringute kogukonnad keeleõpetajatele

Algus pole kunagi kerge ning tegevusuuringuga alustajad võivad esmapilgul veidi kõhklevad olla – eriti kui neil pole programmi või spetsiaalset gruppi, mis neid toetaks. Seda teades lõi Euroopa Nüüdiskeelte Keskus tegevusuuringu kogukonnad keeleõpetajatele, mis aitavad neil sellesse põnevasse protsessi sisse elada.

Esimese sammuna võiksid tegevusuuringutest huvitatud keeleõpetajad tutvuda ARC-spiraaliga – see on tsükliline ülevaade eri sammudest, mida nad peaksid järgima. Sellele lisatud viitedokumendid katavad nii teooriat kui ka praktikat. Seejärel saavad õpetajad uurida kogukondade materjale ja tegevusi, sealhulgas tegevusuuringu kontroll-lehte2–3päevase tegevusuuringuteemalise töötoa malli ning analüüsilehte, mida saab kasutada töötubade või teiste tegevuste ajal. Lisaks on kogukonnad kokku pannud edulood ja salvestanud veebinari, mis annavad aimu sellest, kuidas teised tegevusuuringutele lähenevad.

Projekti viis läbi Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (Euroopa Nõukogu alamüksus) 2016.–2019. aastal programmi „Languages at the heart of learning“ („Keeled õppimise keskmes“) raames.

Tegevusuuring uuendusteks loodusainete õpetamises

Tegevusuuring on paljulubav ka loodusainete õpetajate harimisel ning kestvas kutsealases arengus, samuti klassiruumis uuenduste läbiviimisel. Seoses sellega sooviti projektis „Action Research to Innovate Science Teaching“ (ARTIST; „Tegevusuuring uuendusteks loodusainete õpetamises“) tutvustada teadushariduse uurijatele ja õpetajatele tegevusuuringute filosoofiat ning anda hoogu õppekava reformiks kõrgemates haridusastmetes.

Action Research to Innovate Science Teaching (ARTIST)

Projektis ARTIST eelistatud lähenemisviis on toetatud ja osalusel põhinev, kuid õpetajakeskne tegevusuuringu tõlgendus, kus õpetajate innovaatilisust toetavad ja juhendavad kõrgharidusasutused. Üks projekti peamine tulem on ARTISTi käsiraamat (saadaval kuues keeles), mis aitab kesk- ja kõrgharidusastme loodusainete õpetajatel tegevusuuringu kohta teadmisi koguda. Lisaks loodi projektis retsenseeritud rahvusvaheline ajakiri ARISE, millel on tänaseks ilmunud kaks numbrit, mis on õpetajatele ja õpetajate koolitajatele vabalt saadaval. Et parandada noorte karjäärivõimalusi STEM-valdkonnas, on ARTIST loonud võrgustikke ülikoolide, koolide ja asjaomase tööstuse vahel.

Projekti esialgne rakendamine on juba toonud kaasa muutusi õpetajahariduse praktikas. Selle nimel töötatakse edasi ARTISTi keskustes ja võrgustikes.

ARTIST oli Erasmus+ suutlikkuse suurendamise meede kõrghariduses (CBHE). See kestis 2016.–2019. aastani ning hõlmas kümmet partnerit seitsmest riigist, nii Euroopast kui ka Aasiast (Austria, Saksamaa, Gruusia, Iirimaa, Iisrael, Filipiinid ja Türgi).

Euroopa doktorikraad õpetajahariduses

Projekt „European Doctorate in Teacher Education“ (EDiTE; „Euroopa doktorikraad õpetajahariduses“) lähtub veendumusest, et haridusalane teadustöö ja praktika on tihendalt põimunud. Seetõttu valisid nad enda teemaks õpetajahariduse muutmise õpilaste parema õppetöö nimel uues Euroopa kontekstis. Projekti EDiTE eesmärk oli luua juhtiv Euroopa võrgustik uuendusteks õpetajahariduses, mis on suunatud akadeemikutele, õpetajatele ja poliitikutele.

Projekti raames palkasid viis partnerülikooli viisteist karjääri alustavat teadlast üheteistkümnest riigist. Noored teadlased tegid juhendajatega tihedat koostööd ning töötasid EDiTE doktoriõppekava raames individuaalsete uurimisprojektide kallal. Nende tulemusi esitleti riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel ning avaldati ühiselt retsenseeritud ajakirjades. EDiTE põhiprintsiip oli koostöö partnerülikoolide sees ja nende vahel. Seda kinnitab ka üks projekti peamisi tulemeid, teadmiste haldamise portaal, mis näitab projekti praegust sünergiat ja innustab edasist koostööd.

EDiTE oli Euroopa Liidu Horizon 2020 projekt, mis kestis neli aastat (2015–2019) ning milles osalesid kolmteist riiki (Austria, Bhutan, Tšehhi Vabariik, Ecuador, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Nepaal, Poola, Portugal, Serbia, Süüria ja USA).

Käimasolevate ja lõpetatud ELi kooliharidusprojektide uurimiseks võite külastada Erasmus+ projektitulemuste platvormi.