Ukraina haridussüsteemi taust alates 2016. aastast

Pilt: kieferpix / Adobe Stock

2016. aastal alanud haridusreform tõi Ukraina haridusse palju muudatusi.

Kooliharidus kestab nüüd eelneva 11 aasta asemel 12 aastat. Lapsed alustavad kooliteed kuueaastasena ning kolme viimase õppeaasta jooksul saavad nad valida kas akadeemilise või spetsialisti suuna.

Hariduse detsentraliseerimise eesmärgil on Ukraina haridus- ja teadusministeerium andnud koolidele suurema autonoomia. Uue seaduse kohaselt on koolidel vabadus luua enda õppe- ja hariduskava.

Kooli juhtkond koosneb koolijuhist, kes on ametis maksimaalselt viis aastat, ja pedagoogikanõukogust, kes otsustab lõplikult küsimusi nagu kooli organisatsiooniline struktuur ja õppekava kinnitamine. Samuti toimub kogukondlik järelevalve ja koostöö lastevanemate nõukogu ja kooli järelevalvenõukogu kaudu.

Ukraina praegused haridusstandardid põhinevad Euroopa Liidu elukestva õppe võtmepädevustel.

Roman Shyyan kirjeldab enda vaatenurka nendele muudatustele Euroopa Koolitusfondi videos:


Ukraina haridus- ja koolitussüsteemi üldise kirjelduse leiate neilt ametlikelt Ukraina veebisaitidelt:

Teavet Ukraina riigi hariduse, koolituse ja tööhõive kohta pakub ka Euroopa Koolitusfond. Muu hulgas leiab sealt täiendavalt struktureeritud teavet kõikide haridustasemete ning võtmepädevustel põhinevate reformide kohta Ukrainas.

Lugege, kuidas hariduse andmine jätkub pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Uusima teabe ja materjalidega tutvumiseks lugege meie artiklit „Haridus ja toetus Ukraina põgenikele“.