Õigusteave

School Education Gateway on Euroopa Liidu algatus. Seda projekti rahastatakse Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus+“ kaudu ning seda juhib Euroopa Komisjon (EK) ja viib ellu Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).

EUN Partnership AISBL (tuntud European Schoolnetina, edaspidi nimetatud EUN) haldab seda platvormi Euroopa Komisjoni nimel eesmärgiga tutvustada selle algatusi üldsusele.

Sellel platvormil leiduv materjal on mõeldud üksnes teavituseks.

Meie eesmärk on hoida see teave ajakohane ja täpne. Kui märkate selles vigu, püüame need parandada. Sellest hoolimata ei vastuta EK, EACEA ega EUN sellel saidil oleva teabe eest.

Saidil olev teave:

  • on olemuselt üldine ega ole mõeldud ühelegi isikule või üksusele konkreetsetel tingimustel kasutamiseks;
  • ei ole tingimata kõikehõlmav, täpne, täielik ega ajakohane;
  • võib sisaldada linke välissaitidele, mille üle EK-l, EACEA-l ja EUN-il puudub kontroll ning mille eest nad ei vastuta;
  • ei anna erialast ega õigusnõu (kui vajate spetsiifilist nõu, peaksite alati konsulteerima kvalifitseeritud spetsialistiga).

EUN jätab endale õiguse omal äranägemisel platvormi või selle osi igal ajal kustutada, eemaldada, muuta, piiritleda või täiendada.

See vastutamatusesäte ei piira EK, EACEA ja EUNi vastutust, mis seondub kohaldatava riikliku seaduse nõuete rikkumisega, ega välista vastutust probleemide eest, mida riiklik õigus ei pruugi olla välistanud.

Autoriõiguse märge

Materjali kopeerimine on lubatud tingimusel, et välja on toodud ka autor, välja arvatud juhtudel, kus on lisatud sellekohane keeld. Kui materjali kopeerimiseks on vajalik eelnev luba, tühistab sellise loa andmine eespool toodud üldloa ja väljendab selgelt, et materjali kasutamine on piiratud.

Platvormi kasutajate materjalide ja muude esemete suhtes kohaldatakse otsust EK dokumentide taaskasutamise kohta ning need on seega kaitstud Creative Commonsi litsentsiga Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).