Igakuised teemad

Iga kuu keskendub School Education Gateway kindlale teemale. Siin on 2022. aasta igakuised teemad.

Jaanuar Noored kodanikud tegutsemas
Veebruar Kaunis, kestlik, üheskoos – koolid ja „Uus Euroopa Bauhaus”
Märts Õpetajad kui elukestvad õppijad
Aprill Keskkonnasäästlikkust toetav õpe
Mai Põimõpe
Juuni Õpiedukus kõigile
Juuli Alusharidus ja lapsehoid
August Tegevusuuring koolides
September Muukeelsete õpilaste kaasamine klassiruumi
Oktoober Eetika ja tehisintellekt
November STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika)
Detsember Sotsiaalne ja emotsionaalne õpe