There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning - Barcelona

Rating: 5/52 users

Available in: Barcelona, Berlin, Dublin, Florence, Novi Sad

Course calendar: Chek the confirmed dates

Cultural activities: The number and schedule of the cultural activities depend on the location; check the location webpage to discover more.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Course Description

SUGGESTED COMPUTER PROFICIENCY: INTERMEDIATE

This course has been created for teachers who want to utilize tablets in the classroom to the best of their ability via educational apps that cover a variety of subjects.

Participants will discover some of the most popular and practical educational apps for teaching and student learning across a wide range of subjects. They will learn how to properly integrate these apps in the classroom as a tool to support their learning. Participants will also learn the concept of app smashing and how it can enhance their teaching and student learning.

By the end of this course, participants will be able to confidently integrate a variety of apps into their lesson plans. They will have a greater understanding of app integration in both academic and non-academic settings, as well as being able to use app smashing in projects.

D28Continue reading: Discover the learning outcomes and the tentative schedule of this course.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Course category: ICT

ICT: Today’s teachers have to be familiar with new technologies and digital media not only to understand their students’ world but also to update their way of teaching according to the new needs of their students. Thanks to our courses on Information and Communication Technologies (ICT) you will learn how to manage a classroom online or remotely, by exploring the most relevant ICT tools for teaching. You will be able to use various forms of digital content, such as audio platforms, videos, and social media, to communicate with your students.Discover other courses on:Europass Teacher Academy

The Largest Offer of Teacher Training Courses in Europe

europass_staff

Course organiser
Europass Teacher Academy - Spain
Location
Barcelona, Spain


Contact organisation

Upcoming sessions

25.10.2021 > 30.10.2021
22.11.2021 > 27.11.2021
24.01.2022 > 29.01.2022 (Confirmed)
28.02.2022 > 05.03.2022
28.03.2022 > 02.04.2022
25.04.2022 > 30.04.2022
23.05.2022 > 28.05.2022
27.06.2022 > 02.07.2022
25.07.2022 > 30.07.2022
22.08.2022 > 27.08.2022
26.09.2022 > 01.10.2022
24.10.2022 > 29.10.2022
28.11.2022 > 03.12.2022
26.12.2022 > 31.12.2022
23.01.2023 > 28.01.2023
27.02.2023 > 04.03.2023
27.03.2023 > 01.04.2023
24.04.2023 > 29.04.2023
22.05.2023 > 27.05.2023
26.06.2023 > 01.07.2023
24.07.2023 > 29.07.2023
28.08.2023 > 02.09.2023
25.09.2023 > 30.09.2023
23.10.2023 > 28.10.2023
27.11.2023 > 02.12.2023
25.12.2023 > 30.12.2023

Show past sessions

Rate & review

Reviews only come from verified course participants via the European Commission's Mobility Tool+. If you participated in this course, use the Mobility Tool+ to submit a review. If the course is not listed in the Mobility Tool+ yet, please provide to your project coordinator the following course ID: 21252.

Uczestniczyłam w kursie "There is App for that! Exploring the best apps for teaching and student learning" . Miał on na celu podnieść kompetencje ICT i kompetencje językowe uczestników. Podczas kursu w sposób praktyczny zapoznałam się z aplikacjami takimi jak: Thinglink, Piscart, Plickers, Socrative, Study Stack, Animoto, Edmodo,Powtoon, Google Classroom, Canva, Kahoot,. Uczestnicząc w zajęciach korzystałam z poznanych aplikacji, tworząc dokumenty, prezentacje, karty obrazkowe czy quizy. Oprócz programu kursu jego uczestnicy mogli poznawać kulturę i sztukę Barcelony, instytucja organizująca kurs zorganizowała spacer po Gothic Square - jednej z dzielnic Barcelony oraz wycieczkę autobusem wycieczkowym po największych atrakcjach miasta. Nauczyciel dzielił się z nami swoim doświadczeniem w zastosowaniu poznanych aplikacji. Kurs prowadzony był w języku angielskim, a to pozwoliło, dodatkowo, podnieść swoje kompetencje językowe.

Translate (Registered users only)

Kurs There is App for that! Exploring the best apps for teaching and student learning miał na celu podniesienie kompetencji ICT i językowych nauczycieli. W kursie wzięli udział nauczyciele z Bułgarii (2os), Włoch(1os) oraz Turcji(4os),Polski-my- 2 os). Podczas kursu w sposób praktyczny zapoznaliśmy się z następującymi aplikacjami, Thinglink, Piscart,Comic Creator, Socrative, Study Stack,Edmondo,Powtoon, Class Google, Canva,Kahoot, Plickers, itp. Dowiedzieliśmy się, jak można wykorzystać Instagram dla celów edukacyjnych. W sposób praktyczny korzystaliśmy z poznanych aplikacji: tworzyliśmy quizy , prezentacje oraz dokumenty projektowe np Oprócz programu kursu mieliśmy możliwość poznać kulturę i sztukę Barcelony. Został zorganizowany spacer po Gothic Square 9stara dzielnica Barcelony) oraz wycieczka objazdowa autobusem wycieczkowym po największych atrakcjach miasta. Nasz tutor dzielił się z nami swoim doświadczeniem w zastosowaniu poznanych aplikacji w swojej pracy z dziećmi. Kurs prowadzony był w języku angielskim- co pozwoliło nam na podniesienie swoich kompetencji językowych.

Translate (Registered users only)

Organiser

Europass Teacher Academy - Spain
Europass Teacher Academy - Spain
Rating: 4/526 users

Contact

Contact the course provider here or by using the additional contact details provided (e.g. website)
Other courses offered by the provider
Support materials Need some help and/or additional information? Check out the Support materials page!