INCLUSIVE EDUCATION

Rating: 5/511 users

INCLUSIVE EDUCATION

Course Duration: 5 days
Course Fee: 400€

Inclusive education was first recalled for students who require disability and/or special education. The aim was to involve these students in normal education processes. This definition has recently expanded and includes all groups that have a disadvantage in society (religious, ethnic, and cultural minorities, migrants, refugees, and asylum seekers, girls, low-income families, people with disabilities, AIDS patients, etc.,) including an expression has been implicated. In today's sense, inclusive education encompasses all children who have equal access to social, cultural, educational, vital activities and opportunities, with or without specific needs and/or disabilities and the right to education with other peers.
Inclusive education is defined by UNESCO as “the process of responding to the different needs of learners by increasing their participation in education, culture, and society and by reducing discrimination within the education systems.
This process, in the light of a common vision that includes all the children of the learning age and the belief that educating all children is the responsibility of the states, covers the changes that should be made in terms of content, approach, structure, and strategies.
All children are recognized as the basic condition of inclusive education by creating appropriate conditions within the general education system and by taking necessary measures.
Differentiates learners to respond to different and varied learning needs. This understanding assumes that all students can achieve the educational goals set for them if they have the opportunities and opportunities they need.
The inclusive education approach considers the differences between students and the different needs of the students as an opportunity not to be a problem but to enrich teaching.
In this respect, inclusive education defines an innovative movement that naturally meets and supports the differences between learners.
For this reason, the inclusive education movement refers not only to tor learning technical or institutional change but also to a philosophical change.

Learning Outcomes
All the participants will
- Get familiar with the concept of Inclusive Education
- Learn education policies
- Recognize teaching practices and learning environments
- Use different methods to learn for increasing their participation in education
- Compact normal education to special education
- Focus on different teaching methods to improve multiple intelligence
- Accept and understanding student differences so helps to make students feel welcomed
- Provide all students can be participants in their classrooms

Objectives of the course
- Listing dimensions of Inclusive Education
- Getting familiar with school culture and learning environments
- Discussing inclusive classroom management
- Relating gifted and talented students
- Getting to know learning styles
- Introducing inclusive schools and their dimensions
- Learning multiple intelligence

Methodology
- Focusing on practical and skill-based interactive learning
- Providing immediate feedback
- Helping students to participate in class
- Designing hands-on activities and inspiring discussions on best practices
- Defending self-management skills
- Brainstorming
- Working in groups cooperatively

Target group
- Teachers, trainers, educators, school administrators, etc.

Preparation
Before the course,
- A detailed pre-course questionnaire to indicate their level of experience, teaching backgrounds, and training will be completed by participants.
- They will also prepare a presentation to reflect their own teaching method.

Validation
- A course participation certificate will be given to all participants.
- A Europass Mobility Certificate will be given if the participant demands it, as well.

Course organiser
Anatolia Eğitim ve Danışmanlık
Location
Istanbul, Turkey


Contact organisation

Upcoming sessions

20.06.2022 > 24.06.2022
15.05.2023 > 19.05.2023
21.08.2023 > 25.08.2023

Show past sessions

Rate & review

Reviews only come from verified course participants via the European Commission's Mobility Tool+. If you participated in this course, use the Mobility Tool+ to submit a review. If the course is not listed in the Mobility Tool+ yet, please provide to your project coordinator the following course ID: 205894.

Our teacher was well prepared, ready to work and give us the best knowledge. I received lots of new knowledge about bullying and methods to recognise it and prevent/stop it. I think that the most important experience was meeting so many different people from different countries, communicating with them, sharing our experiences and becoming better teachers in this way.

Translate (Registered users only)

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te alanında uzman eğitimcilerden 5 gün boyunca günlük 6 saat olmak üzere "Kapsayıcı Eğitim" kursu aldım. Kurs Boyunca Kazandığım Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerim; a. Kapsayıcı eğitimi konusunda mesleki yetkinliğim gelişti. b. Motivasyon kazanarak mesleki yaşamında daha verimli çalışmalar yapacağım. c. Vizyon kazandım. d. Yabancı dil ile iletişim yetkinliğim gelişti. f. Avrupa kültürünü tanıdım ve Avrupalılık bilincini geliştirdim. Ayrıca kurs süresince yapılan etkinlikler ileriki mesleki hayatım için çok iyi örnekler oluşturdu. Kurs programı şu şekildedir: - KAPSAYICI EĞİTİME GİRİŞ - KAPSAYICI EĞİTİMDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR - KAPSAYICI EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ VE BAŞARISI İÇİN TEMEL FAKTÖRLER - KAPSAYICI EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ - KAPSAYICI EĞİTİM SINIF UYGULAMALARI

Translate (Registered users only)

Okulumuzda Metal Teknolojisi Alanı Öğretmeni olarak yapmaktayım. Makedonya’nın başkenti Üsküp şehrinde yapılan ve katıldığım kurs programı ile; kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda mesleki yetkinliklerim gelişti, geliştirdiğim yetkinlikler ile okulumuzda öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerin okula uyumunu sağlama ve akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmaları etkili ve verimli bir şekilde yapacağım. Katılımcı öğretmenlerimizin yabancı dil iletişim yetkinliği kazanmaları onların uluslararası stratejik projelerde daha aktif bir şekilde yer almalarını, diğer ülkelerdeki meslektaşları ile beyin fırtınası gerçekleştirmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacaktır. Makedonya’nın başkenti Üsküp' te kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda almış olduğumuz kurs farkındalığımı arttırıp eğitim öğretime olan bakış açımı geliştirdi. Farklı bir kültürden bu eğitimi almak bilgilerime yenilerinin eklenmesini sağladı. Kurs eğitmenimiz sorgulamaya yer vermeyen katı ve ezbere eğitim anlayışının tam tersine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim gerçekleştirmemizi sağladı. Kurs ortamı herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, fikirlere, farklı düşüncelere saygının olduğu demokratik bir ortam olması nedeniyle herkes fikirlerini ve bilgilerini eleştiri kaygısı olmadan dile getirebildi. Kurs eğitmenimiz uzmanı olduğu bu alanda konuyla ilgili yaparak yaşayarak öğrenmemizi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdi. Kursta doğal yollarla ve deneyimlerle sınırsız faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk.

Translate (Registered users only)

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te alanında uzman eğitimcilerden 5 gün boyunca günlük 6 saat olmak üzere "Kapsayıcı Eğitim" kursu aldım. Kurs Boyunca Kazandığım Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerim; Makedonya'nın başkenti Üsküp'te alanında uzman eğitimcilerden 5 gün boyunca günlük 6 saat olmak üzere "Kapsayıcı Eğitim" kursu aldım. Kurs Boyunca Kazandığım Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerim; a. Kapsayıcı eğitimi konusunda mesleki yetkinliğim gelişti. b. Motivasyon kazanarak mesleki yaşamında daha verimli çalışmalar yapacağım. c. Vizyon kazandım. d. Yabancı dil ile iletişim yetkinliğim gelişti. f. Avrupa kültürünü tanıdım ve Avrupalılık bilincini geliştirdim. Ayrıca kurs süresince yapılan etkinlikler ileriki mesleki hayatım için çok iyi örnekler oluşturdu. Kurs programı şu şekildedir: - KAPSAYICI EĞİTİME GİRİŞ - KAPSAYICI EĞİTİMDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR - KAPSAYICI EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ VE BAŞARISI İÇİN TEMEL FAKTÖRLER - KAPSAYICI EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ - KAPSAYICI EĞİTİM SINIF UYGULAMALARI

Translate (Registered users only)

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te alanında uzman eğitimcilerden 5 gün boyunca günlük 6 saat olmak üzere "Kapsayıcı Eğitim" kursu aldım. Kurs Boyunca Kazandığım Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerim; a. Kapsayıcı eğitimi konusunda mesleki yetkinliğim gelişti. b. Motivasyon kazanarak mesleki yaşamında daha verimli çalışmalar yapacağım. c. Vizyon kazandım. d. Yabancı dil ile iletişim yetkinliğim gelişti. f. Avrupa kültürünü tanıdım ve Avrupalılık bilincini geliştirdim. Ayrıca kurs süresince yapılan etkinlikler ileriki mesleki hayatım için çok iyi örnekler oluşturdu. Kurs programı şu şekildedir: - KAPSAYICI EĞİTİME GİRİŞ - KAPSAYICI EĞİTİMDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR - KAPSAYICI EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ VE BAŞARISI İÇİN TEMEL FAKTÖRLER - KAPSAYICI EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ - KAPSAYICI EĞİTİM SINIF UYGULAMALARI

Translate (Registered users only)

Okulumuz Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından kursa katılımcı olarak seçildim. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 5 gün boyunca Kapsayıcı Eğitim konusunda eğitim aldım. Bu benim ilk Avrupa deneyimdi ve her şey gerçekten beklediğimden çok daha güzeldi. Makedonya’nın başkenti Üsküp' te kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda almış olduğumuz kurs farkındalığımı arttırıp eğitim öğretime olan bakış açımı geliştirdi. Farklı bir kültürden bu eğitimi almak bilgilerime yenilerinin eklenmesini sağladı. Kurs eğitmenimiz sorgulamaya yer vermeyen katı ve ezbere eğitim anlayışının tam tersine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim gerçekleştirmemizi sağladı. Kurs ortamı herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, fikirlere, farklı düşüncelere saygının olduğu demokratik bir ortam olması nedeniyle herkes fikirlerini ve bilgilerini eleştiri kaygısı olmadan dile getirebildi. Kurs eğitmenimiz uzmanı olduğu bu alanda konuyla ilgili yaparak yaşayarak öğrenmemizi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdi. Kursta doğal yollarla ve deneyimlerle sınırsız faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk.

Translate (Registered users only)

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te alanında uzman eğitimcilerden 5 gün boyunca günlük 6 saat olmak üzere "Kapsayıcı Eğitim" kursu aldım. Kurs Boyunca Kazandığım Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerim; a. Kapsayıcı eğitimi konusunda mesleki yetkinliğim gelişti. b. Motivasyon kazanarak mesleki yaşamında daha verimli çalışmalar yapacağım. c. Vizyon kazandım. d. Yabancı dil ile iletişim yetkinliğim gelişti. f. Avrupa kültürünü tanıdım ve Avrupalılık bilincini geliştirdim. Ayrıca kurs süresince yapılan etkinlikler ileriki mesleki hayatım için çok iyi örnekler oluşturdu. Kurs programı şu şekildedir: - KAPSAYICI EĞİTİME GİRİŞ - KAPSAYICI EĞİTİMDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR - KAPSAYICI EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ VE BAŞARISI İÇİN TEMEL FAKTÖRLER - KAPSAYICI EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ - KAPSAYICI EĞİTİM SINIF UYGULAMALARI

Translate (Registered users only)

Makedonya’nın başkenti Üsküp' te kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda almış olduğumuz kurs farkındalığımı arttırıp eğitim öğretime olan bakış açımı geliştirdi. Farklı bir kültürden bu eğitimi almak bilgilerime yenilerinin eklenmesini sağladı. Kurs eğitmenimiz sorgulamaya yer vermeyen katı ve ezbere eğitim anlayışının tam tersine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim gerçekleştirmemizi sağladı. Kurs ortamı herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, fikirlere, farklı düşüncelere saygının olduğu demokratik bir ortam olması nedeniyle herkes fikirlerini ve bilgilerini eleştiri kaygısı olmadan dile getirebildi. Kurs eğitmenimiz uzmanı olduğu bu alanda konuyla ilgili yaparak yaşayarak öğrenmemizi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdi. Kursta doğal yollarla ve deneyimlerle sınırsız faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk.

Translate (Registered users only)

Makedonya’nın başkenti Üsküp' te kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda almış olduğumuz kurs farkındalığımı arttırıp eğitim öğretime olan bakış açımı geliştirdi. Farklı bir kültürden bu eğitimi almak bilgilerime yenilerinin eklenmesini sağladı. Kurs eğitmenimiz sorgulamaya yer vermeyen katı ve ezbere eğitim anlayışının tam tersine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim gerçekleştirmemizi sağladı. Kurs ortamı herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, fikirlere, farklı düşüncelere saygının olduğu demokratik bir ortam olması nedeniyle herkes fikirlerini ve bilgilerini eleştiri kaygısı olmadan dile getirebildi. Kurs eğitmenimiz uzmanı olduğu bu alanda konuyla ilgili yaparak yaşayarak öğrenmemizi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdi. Kursta doğal yollarla ve deneyimlerle sınırsız faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk.

Translate (Registered users only)

Makedonya’nın başkenti Üsküp' te kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda almış olduğumuz kurs farkındalığımı arttırıp eğitim öğretime olan bakış açımı geliştirdi. Farklı bir kültürden bu eğitimi almak bilgilerime yenilerinin eklenmesini sağladı. Kurs eğitmenimiz sorgulamaya yer vermeyen katı ve ezbere eğitim anlayışının tam tersine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim gerçekleştirmemizi sağladı. Kurs ortamı herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, fikirlere, farklı düşüncelere saygının olduğu demokratik bir ortam olması nedeniyle herkes fikirlerini ve bilgilerini eleştiri kaygısı olmadan dile getirebildi. Kurs eğitmenimiz uzmanı olduğu bu alanda konuyla ilgili yaparak yaşayarak öğrenmemizi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdi. Kursta doğal yollarla ve deneyimlerle sınırsız faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk.

Translate (Registered users only)

Okulumuz Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni olarak yapıyorum. Makedonya’nın başkenti Üsküp' te kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda almış olduğumuz kurs farkındalığımı arttırıp eğitim öğretime olan bakış açımı geliştirdi. Farklı bir kültürden bu eğitimi almak bilgilerime yenilerinin eklenmesini sağladı. Kurs eğitmenimiz sorgulamaya yer vermeyen katı ve ezbere eğitim anlayışının tam tersine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim gerçekleştirmemizi sağladı. Kurs ortamı herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği, fikirlere, farklı düşüncelere saygının olduğu demokratik bir ortam olması nedeniyle herkes fikirlerini ve bilgilerini eleştiri kaygısı olmadan dile getirebildi. Kurs eğitmenimiz uzmanı olduğu bu alanda konuyla ilgili yaparak yaşayarak öğrenmemizi sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdi. Kursta doğal yollarla ve deneyimlerle sınırsız faaliyetler gerçekleştirebileceğimizi de öğrenmiş olduk. Makedonya’nın başkenti Üsküp şehrinde yapılan ve katıldığım kurs programı ile; kapsayıcı eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar konusunda mesleki yetkinliklerim gelişti, geliştirdiğim yetkinlikler ile okulumuzda öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerin okula uyumunu sağlama ve akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmaları etkili ve verimli bir şekilde yapacağım. Katılımcı öğretmenlerimizin yabancı dil iletişim yetkinliği kazanmaları onların uluslararası stratejik projelerde daha aktif bir şekilde yer almalarını, diğer ülkelerdeki meslektaşları ile beyin fırtınası gerçekleştirmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacaktır.

Translate (Registered users only)

Organiser

Anatolia Eğitim ve Danışmanlık
Anatolia Eğitim ve Danışmanlık
Rating: 4/518 users

Contact

Contact the course provider here or by using the additional contact details provided (e.g. website)
Other courses offered by the provider

Italy

Czech Republic

Czech Republic

Hungary

Hungary

Turkey

Serbia

Turkey

Hungary

Czech Republic

Turkey

Turkey

France

Turkey

Finland

Spain

France

Portugal

Portugal

Turkey

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Spain

Portugal

Spain

Hungary

France

France

Spain

France

Czech Republic

Czech Republic

Turkey

Portugal

Hungary

Czech Republic

Malta

Support materials Need some help and/or additional information? Check out the Support materials page!