Έρευνα για την πολυπρισματική διδασκαλία της ιστορίας

Image: Jack F / Adobe Stock

Σύμφωνα με τη ρήση που αποδίδεται στον George Santayana «όσοι δεν μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν» –και, από αυτή την άποψη, η ιστορική εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει τη συλλογική μας μνήμη, φανερώνοντάς μας αντικρουόμενες θεωρήσεις των ιστορικών γεγονότων. Στην παρούσα έρευνα, επιθυμούμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις σχετικά με την πολυπρισματικότητα στην ιστορική εκπαίδευση.

Μια πολυπρισματική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της ιστορίας, δεδομένου ότι αναγνωρίζει διαφορετικές ερμηνείες ενός γεγονότος και όχι μια καθολική ιστορική αλήθεια (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001). Η πολυπρισματική προσέγγιση αναδεικνύει επίσης τη διάκριση μεταξύ γεγονότων και απόψεων (και μάλιστα ψευδών ειδήσεων) και καλεί τους μαθητές να κρίνουν και να συγκρίνουν την εγκυρότητα διαφορετικών αφηγήσεων χρησιμοποιώντας ορισμένα κριτήρια. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίας EΚ 2020 συνέταξαν μια έκθεση με τις ιδέες τους για την οικοδόμηση γεφυρών μέσω της συμπεριληπτικής και διασυνοριακής ιστορικής εκπαίδευσης.

Πώς διδάσκετε την ιστορία ή πώς νομίζετε ότι πρέπει να διδάσκεται η ιστορία; Μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας σε αυτή τη σύντομη έρευνα έως τις 18 Ιουλίου 2022. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο School Education Gateway.