Έρευνα χρηστών του School Education Gateway 2020

Κάθε χρόνο ζητάμε τη γνώμη σας, ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πληροφόρηση από όλη την Ευρώπη και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας χρηστών του School Education Gateway για το 2020 έδειξαν ότι το ενδιαφέρον των χρηστών στρέφεται κυρίως στα διαδικτυακά σεμινάρια και τα ταχύρρυθμα μαθήματα για επαγγελματική ανάπτυξη μέσω διαδικτύου. Διαβάστε περισσότερα στην περίληψη των ευρημάτων που ακολουθεί!

Ποιοι συμμετείχαν στην έρευνα;

Εφέτος η έρευνα προσέλκυσε 686 συμμετέχοντες. Κατά κανόνα οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, απασχολούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ζουν στη Νότια Ευρώπη.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είπαν ότι επισκέπτονται την πλατφόρμα μία φορά τον μήνα (38%). Το ένα τέταρτο σχεδόν των ερωτηθέντων επισκέπτεται την πλατφόρμα κάθε δεύτερη εβδομάδα ή και συχνότερα.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ενημερώθηκαν για το School Education Gateway μέσω του eTwinning (28%) ή της Εθνικής Υπηρεσίας του Erasmus+ (24%). Ωστόσο, 13% πληροφορήθηκαν την ύπαρξή του από κάποιον συνάδελφο.

Ποιος τύπος επαγγελματικής ανάπτυξης συγκεντρώνει τις προτιμήσεις;

Οι  συμμετέχοντες είπαν ότι προτιμούσαν τα διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία υπήρχε μια κάποια αλληλεπίδραση (48%) και τα μαθήματα που μπορούσαν να παρακολουθήσουν με τον δικό τους ρυθμό (44%). Η λιγότερο δημοφιλής επιλογή είναι οι πολύωρες σειρές μαθημάτων (10-12 ώρες εβδομαδιαίως) που περιλαμβάνουν ομότιμη μάθηση (11%).

Στα σχόλια που μπορούσαν να προσθέσουν ελεύθερα, ορισμένοι χρήστες σημείωσαν ότι τους ικανοποιούσε ο τρόπος που τα διαδικτυακά σεμινάρια λειτούργησαν την περίοδο που τα σχολεία είχαν κλείσει, επειδή η διάρκειά τους ήταν σύντομη και τους παρείχαν πολύτιμη ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος. Οι απόψεις διίστανται ως προς την ομότιμη μάθηση: ορισμένοι χρήστες τη θεωρούν εξίσου σημαντική με το υλικό καθαυτό, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι πολύ χρονοβόρα.

Τι αντίκτυπο έχουν τα άρθρα, τα διαδικτυακά σεμινάρια και τα μαθήματα;

Η συχνότητα με την οποία διαβάζει άρθρα η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι μία φορά τον μήνα (38%), ακολουθούμενη από 1-2 φορές το έτος (32%). 16% είπαν ότι δεν διαβάζουν άρθρα «ποτέ».

Αναφορικά με τα διαδικτυακά σεμινάρια, το 14% των συμμετεχόντων λένε ότι θα έπαιρναν μέρος (ή θα παρακολουθούσαν τις βιντεοσκοπήσεις) σε όλα, αλλά το 30% δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ κανένα.

Όσον αφορά τα επιμορφωτικά μαθήματα μέσω διαδικτύου, το 46% έχει συμμετάσχει μία ή περισσότερες φορές, ενώ το 26% δεν τα είχαν υπόψη τους.

Αναφορικά με τα μαθήματα μέσω διαδικτύου, το αντιληπτό όφελος υπερέβαινε αυτό των άρθρων και των διαδικτυακών σεμιναρίων.

Ποιο είναι το όφελος των Εργαλείων Erasmus+;

Παρομοίως, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν είχαν δημοσιεύσει κάποια καταχώριση σε ένα από τα τρία Εργαλεία Erasmus+ και, στην περίπτωση που το έκαναν, αν είχαν βρει συμμετέχοντες/εταίρους.

Ποια άλλα σημεία θίχτηκαν;

Από την έρευνα προέκυψαν επίσης τα εξής ευρήματα:

  • Τα πιο δημοφιλή προφίλ ομιλητών στα διαδικτυακά σεμινάρια είναι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί (επιλέχτηκαν από το 46%) και ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης (ακαδημαϊκοί) (43%), ακολουθούμενοι από υπευθύνους χάραξης πολιτικών και διευθυντές σχολείων (συγκέντρωσαν 5% και οι δύο).
  • Το 30% των ερωτηθέντων έχουν επισκεφτεί την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία. Σε ποσοστό 60% θεωρούν πολύ χρήσιμα τα βίντεο και τους προτεινόμενους πόρους, ενώ ακολουθεί η συλλογή πόρων (59%). Μόνο 44% θεωρούν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης πολύ χρήσιμο. Ωστόσο, το 27% δεν το είχε χρησιμοποιήσει πριν απαντήσει στην έρευνα.
  • Το 23% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το κανάλι της πλατφόρμας στο YouTube τακτικά ή ότι το έχουν επισκεφτεί τουλάχιστον μία φορά. Από αυτά, πολύ χρήσιμα χαρακτηρίστηκαν τα μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια από το 69% των συμμετεχόντων   και τα βιντεοσκοπημένα MOOC από το 66%. 
  • Το 40% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν την πλατφόρμα στη μητρική τους γλώσσα, ενώ το 60% τη χρησιμοποιούν σε μια ξένη γλώσσα. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες είπαν ότι η χρήση της πλατφόρμας γίνεται σε ξένη γλώσσα είναι ότι έχουν συνηθίσει γενικότερα να περιηγούνται στο διαδίκτυο σε άλλη γλώσσα (32%) και ότι επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε μια άλλη γλώσσα (16%). Το 5% σημείωσε ότι δεν γνώριζε πως η πλατφόρμα διατίθεται και σε άλλες γλώσσες. Μόνο το 1% είπε ότι η ποιότητα των μεταφράσεων δεν είναι αρκετά καλή.

Η έρευνα χρηστών ήταν ανοιχτή από τις 20 Μαΐου ως τις 28 Ιουνίου 2020. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους πήραν μέρος και με τον τρόπο αυτό μας βοήθησαν να βελτιώσουμε την πλατφόρμα.

Ετικέτες: