Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί καίριο στοιχείο της δια βίου μάθησης, του εφοδιασμού των νέων ανθρώπων με ικανότητες και συναφείς εμπειρίες που απαιτούνται για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Η αρχική ΕΕΚ (Α-ΕΕΚ) συνήθως λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πριν την έναρξη της εργασιακής ζωής των μαθητών. Πραγματοποιείται στο σχολείο και σε εργασιακά περιβάλλοντα, όπως κέντρα εκπαίδευσης και εταιρείες. Αυτό ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τα εθνικά συστήματα και τις οικονομικές δομές.

Η Συνεχιζόμενη ΕΕΚ (Σ-ΕΕΚ) λαμβάνει χώρα μετά την αρχική εκπαίδευση ή μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής. Το μεγαλύτερο μέρος της συντελείται σε κάποιον χώρο εργασίας.

Κατά μέσο όρο, 50% των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15-19 συμμετέχουν σε Α-ΕΕΚ στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, η συμμετοχή κυμαίνεται από 15% ως περισσότερο από 70% σε διαφορετικές περιοχές.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Links